Skip to main content
Logotip Europske komisije

Socijalno uključivanje

Socijalno uključivanje

O strategiji EU-a za socijalno uključivanje, programima financiranja za socijalno uključivanje, projektima, novostima i objavama

Socijalno uključivanje u ruralnim područjima

Događanja, publikacije, objave i informativni članci o radu EU-a u području socijalne uključenosti u ruralnim područjima

Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Ulaganje u različite socijalne skupine, informiranje o politikama, novosti

Vještine i kvalifikacije

Povećanje izgleda za zaposlenje razvijanjem jezičnih i poduzetničkih vještina te pismenosti u cijelom EU-u