Skip to main content

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - (EU) 2016/679

Všeobecné publikace27 duben 2016
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - (EU) 2016/679
čeština
(796.54 KB - HTML)
Stáhnout
 • Общ регламент относно защитата на данните - (EU) 2016/679
  български
  (1.07 MB - HTML)
  Stáhnout
 • Reglamento general de protección de datos - (EU) 2016/679
  español
  (942.22 KB - HTML)
  Stáhnout
 • Generel forordning om databeskyttelse - (EU) 2016/679
  dansk
  (918.2 KB - HTML)
  Stáhnout
 • Datenschutz-Grundverordnung - (EU) 2016/679
  Deutsch
  (848.62 KB - HTML)
  Stáhnout
 • Isikuandmete kaitse üldmäärus - (EU) 2016/679
  eesti
  (895.37 KB - HTML)
  Stáhnout
 • Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - (ΕΕ) 2016/679
  ελληνικά
  (1.25 MB - HTML)
  Stáhnout
 • General data protection regulation
  English
  (794.82 KB - HTML)
  Stáhnout
 • Règlement général sur la protection des données - (UE) 2016/679
  français
  (862.71 KB - HTML)
  Stáhnout
 • An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí - (AE) 2016/679
  Gaeilge
  (864.62 KB - HTML)
  Stáhnout
 • Opća uredba o zaštiti podataka - (EU) 2016/679
  hrvatski
  (769.52 KB - HTML)
  Stáhnout
 • Regolamento generale sulla protezione dei dati - (UE) 2016/679
  italiano
  (935.03 KB - HTML)
  Stáhnout
 • Vispārīgā datu aizsardzības regula - (ES) 2016/679
  latviešu
  (795.74 KB - HTML)
  Stáhnout
 • Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas - (ES) 2016/679
  lietuvių
  (915.75 KB - HTML)
  Stáhnout
 • Általános adatvédelmi rendelet - (EU) 2016/679
  magyar
  (849.49 KB - HTML)
  Stáhnout
 • Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data - (UE) 2016/679
  Malti
  (861.83 KB - HTML)
  Stáhnout
 • Algemene verordening gegevensbescherming - (EU) 2016/679
  Nederlands
  (947.03 KB - HTML)
  Stáhnout
 • ogólne rozporządzenie o ochronie danych - (UE) 2016/679
  polski
  (827.42 KB - HTML)
  Stáhnout
 • Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados - (UE) 2016/679
  português
  (852.94 KB - HTML)
  Stáhnout
 • Regulamentul general privind protecția datelor - (UE) 2016/679
  română
  (859.64 KB - HTML)
  Stáhnout
 • Všeobecné nariadenie o ochrane údajov - (EÚ) 2016/679
  slovenčina
  (801.68 KB - HTML)
  Stáhnout
 • Splošna uredba o varstvu podatkov - (EU) 2016/679
  slovenščina
  (772.89 KB - HTML)
  Stáhnout
 • Yleinen tietosuoja-asetus - (EU) 2016/679
  suomi
  (821.59 KB - HTML)
  Stáhnout
 • Allmän dataskyddsförordning - (EU) 2016/679
  svenska
  (815.21 KB - HTML)
  Stáhnout