Skip to main content

Evropská fiskální rada (EFB)

Evropská fiskální rada (EFB) je nezávislý poradní orgán Evropské komise.

Mandát

Evropská fiskální rada byla zřízena v návaznosti na zprávu pěti předsedů s názvem „Dokončení evropské hospodářské a měnové unie“ s cílem zlepšit správu ekonomických záležitostí.

Hlavním úkolem rady je:

  • vyhodnocovat provádění fiskálního rámce Unie a přiměřenost aktuální orientace fiskální politiky na úrovni eurozóny i na úrovni jednotlivých členských států
  • předkládat návrhy pro budoucí vývoj fiskálního rámce Unie
  • vyhodnocovat na základě ekonomického úsudku budoucí orientaci fiskální politiky vhodné pro eurozónu jako celek, jakož i vhodné nastavení fiskální politiky jednotlivých států, obojí v rámci pravidel Paktu o stabilitě a růstu
  • spolupracovat s nezávislými vnitrostátními fiskálními radami
  • poskytovat ad-hoc poradenství předsedovi Komise

Složení

V dubnu 2019 se Evropská komise rozhodla obnovit mandát Evropské fiskální rady na druhé tříleté období, které začalo 20. října 2019.

Dne 9. září 2020 jmenovala Evropská komise nového člena Evropské fiskální rady na tříleté funkční období. Stal se jím Xavier DEBRUN.

THYGESEN Niels

předseda rady
THYGESEN Niels

Emeritní profesor Fakulty mezinárodní ekonomiky Kodaňské univerzity a bývalý poradce vlády a mezinárodních institucí (Dánsko)

12 ČERVEN 2017
CV - Niels Thygesen
English
(220.6 KB - PDF)
Stáhnout

BEETSMA Roel

člen rady
Professor Roel Beetsma

Profesor na Amsterodamské univerzitě, děkan Fakulty ekonomie a podnikání (Nizozemsko)

25 ŘÍJEN 2022
CV - Roel Beetsma
English
(95.6 KB - PDF)
Stáhnout

BORDIGNON Massimo

člen rady
BORDIGNON Massimo

Profesor a děkan Fakulty ekonomie a financí na Katolické univerzitě v Miláně (Itálie)

25 ŘÍJEN 2022
CV - Massimo Bordignon
English
(72.77 KB - PDF)
Stáhnout

DEBRUN Xavier

člen rady
DEBRUN Xavier

Poradce v oddělení pro výzkum Národní banky Belgie.                                          

25 ŘÍJEN 2022
CV - Xavier Debrun
English
(91.37 KB - PDF)
Stáhnout

SZCZUREK Mateusz

člen rady
Szczurek Mateusz

Bývalý ministr financí, lektor na Varšavské univerzitě, zástupce ředitele Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) (Polsko)  

25 ŘÍJEN 2022
CV - Mateusz Szczurek
English
(97.94 KB - PDF)
Stáhnout

Sekretariát

LARCH Martin

vedoucí sekretariátu
LARCH Martin

Řídí sekretariát Evropské fiskální rady (EFB).

Sekretariát se skládá z vedoucího sekretariátu a jeho podpůrného týmu. Odpovídá za:

  1. organizaci zasedání rady a související podporu při rozhodovacím procesu
  2. poskytování kvalitní analytické, statistické, správní a logistické podpory pod vedením předsedy rady
  3. zajištění spolupráce s vnitrostátními fiskálními radami.

Zprávy a publikace

Výzkum

Dodržování pravidel – Compliance tracker

Sekretariát Evropské fiskální rady shromažďuje v posledních letech informace o rozpočtových politikách členských států EU ve vztahu k pravidlům Paktu o stabilitě a růstu. Výsledky si lze zobrazit v uživatelsky vstřícném nástroji s názvem COMPLIANCE TRACKER. Databáze, z níž nástroj vychází, posuzuje dodržování pravidel Paktu o stabilitě a růstu na základě číselných dat. Ponechává stranou právní výklad či manévrovací prostor povolený literou či duchem zákona, a z čistě kvantitativního hlediska posuzuje, zda se úhrnné fiskální hodnoty (rozpočtové saldo, poměr dluhu k HDP nebo vládní výdaje) vyvíjely v souladu s hlavním postupem daným pravidly či nikoli.

Dokumenty

13 LISTOPAD 2017
Factsheet: the European Fiscal Board
English
(92.92 KB - PDF)
Stáhnout

Zpráva pěti předsedů

Rozhodnutí Komise (EU) 2015/1937 ze dne 21. října 2015 o zřízení nezávislé poradní Evropské fiskální rady

Rozhodnutí Komise (EU) 2016/221 ze dne 12. února 2016, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/1937 o zřízení nezávislé poradní Evropské fiskální rady

Pozměněný jednací řád Evropské fiskální rady

Evropská fiskální rada: Otázky a odpovědi

Akce

Akce EFB

AKCE | 11. července 2022

Event 11 July EFB

Během zasedání Euroskupiny 11. července 2022 projednával předseda Evropské fiskální rady nejnovější hodnotící zprávu s ministry financí eurozóny.

AKCE | 22. června 2022

Dne 22. června představil předseda Evropské fiskální rady sboru komisařů a komisařek v Bruselu nejnovější hodnotící zprávu o vhodné orientaci fiskální politiky pro eurozónu.

Niels at College

AKCE | 20. června 2022

Dne 20. června přednesl předseda Evropské fiskální rady hlavní projev na konferenci „Deset let portugalské rady pro veřejné finance“, která se konala u příležitosti oslav 10. výročí jmenování jejího vedení.

Niels Lisbon

(Foto: Rafael G. Antunes / Portugalská rada pro veřejné finance)

AKCE | 20. června 2022

Evropská fiskální rada se v rámci návštěvy zaměstnanců eurozóny v roce 2022 setkala se zástupci MMF.

IMF visit

AKCE | 19. května 2022

EFB 19 May event

Dne 19. května se členové Evropské fiskální rady setkali s výkonným místopředsedou Evropské komise Valdisem Dombrovskisem, aby si vyměnili názory na orientaci fiskální politiky.

AKCE | 12. května 2022

Dne 12. května se předseda a členové Evropské fiskální rady setkali s eurokomisařem Paolem Gentilonim, aby si vyměnili názory na širokou škálu otázek fiskální politiky.

Veřejné finance a změna klimatu v postpandemické éře |  4. výroční konference Evropské fiskální rady |  25. února 2022

EFB 25 February event

Záznamvýroční konference Evropské fiskální rady na téma „Veřejné finance a změna klimatu v postpandemické éře“ je k dispozici zde. Úplný program konference najdete zde.

Videozáznamy, přednášky a prezentace najdete zde.

AKCE | 25. ledna 2022

25 January 2022 EFB event

Dne 25. ledna 2022 se členové Evropské fiskální rady setkali s eurokomisařem Paolem Gentilonim, aby si vyměnili názory na přezkum správy ekonomických záležitostí EU.

AKCE | 11. ledna 2022

meeting EVP Dombrovskis

Dne 11. ledna se předseda Evropské fiskální rady Niels Thygesen a její členové setkali s výkonným místopředsedou Evropské komise Valdisem Dombrovskisem, aby projednali pracovní program rady na rok 2022 a vyměnili si názory na přezkum správy ekonomických záležitostí EU.

AKCE | 18. listopadu 2021

EFB event Nov 18

Předseda Evropské fiskální rady Niels Thygesen předložil hospodářskému a měnovému výboru Evropského parlamentu zprávu o činnosti rady za rok 2021. 

AKCE | 10. listopadu 2021

Event fifth report presentation

Dne 10. listopadu předseda Evropské fiskální rady předložil sboru komisařů a komisařek v Bruselu nejnovější výroční zprávu rady.

AKCE | 25. října 2021

EFB 25 october event

Evropská fiskální rada diskutovala s MMF v rámci návštěvy zaměstnanců eurozóny o fiskální politice EU.

AKCE | 19. května 2021

EFB meeting 19 May 2021

Evropská fiskální rada se v rámci návštěvy zaměstnanců eurozóny v roce 2021 setkala se zástupci MMF. Během setkání se hovořilo zejména o fiskálním vývoji a výhledu.

AKCE | 23. dubna 2021

EFB 23 April event

V rámci kulatého stolu na vysoké úrovni CSEP-IMF vystoupil Niels Thygesen s příspěvkem o historii a výkonnosti fiskálního rámce EU: Jednání u kulatého stolu | Zajištění udržitelných financí a střednědobé fiskální rámce: Mezinárodní zkušenosti a význam pro Indii – CSEP

AKCE | 21. dubna 2021

EFB 21 April Event

Na semináři ESM na vysoké úrovni o udržitelnosti dluhu varoval člen EFB Xavier Debrun před tolerováním vývoje dluhu v době nízkých úrokových sazeb.

AKCE | 11. března 2021

eunifi 4

Předseda EFB jednal o budoucím vývoji Paktu o stabilitě a růstu s ohledem na nedávné zkušenosti ze zasedání sítě EUNIFI.

oecd 18

Evropská fiskální rada si vyměnila s OECD názory na rámec EU pro správu ekonomických záležitostí.

AKCE | 26. února 2021

EFB 26 February event

Konference Evropské fiskální rady na téma „High Debt, Low Rates and Tail Events: Rules-Based Fiscal Frameworks under Stress“ (Vysoké zadlužení, nízké sazby a události na okrajích křivky: fiskální rámce založené na pravidlech pod tlakem). Úplný program konference najdete zde.

NOVINKA – Všechny projevy, přednášky a prezentace najdete zde.

AKCE | 28. ledna 2021

EFB event 21Jan

Předseda Evropské fiskální rady vystoupil s příspěvkem v rámci prestižního politického panel, který byl součástí letošního webináře GŘ ECFIN o fiskální politice a které se zúčastnilo téměř 400 účastníků.

AKCE | 1. července 2020

EFB event 1 July

Předseda EFB představil v Bruselu nejnovější zprávu o fiskální politice v eurozóně. Setkal se s předsedkyní Komise von der Leyenovou a dalšími členy Komise, aby projednali hlavní závěry nové analýzy.

AKCE | 2. března 2020

The EFB chair contributed to a high-level panel at the ECB on fiscal policy challenges at the current juncture

Předseda Evropské fiskální rady se zúčastnil panelové diskuse na vysoké úrovni konané v ECB na téma výzev fiskální politiky v současnosti. Akce se také zúčastnili odborníci na veřejné finance z Evropského systému centrálních bank a z nezávislých fiskálních institucí.

AKCE | 28. února 2020

Konference Evropské fiskální rady, 28. února 2020

Konferenci Evropské fiskální rady na téma Přehodnocení evropského fiskálního rámce společně zorganizovalo Centrum pro výzkum hospodářské politiky (CEPR) a Amsterdamské centrum pro evropská studia (ACES). Úplný program konference najdete zde.

Evropská fiskální rada ve své nejnovější hodnotící zprávě o fiskálních pravidlech EU uvádí, že stávající fiskální rámec vyvolává přinejmenším smíšené pocity. Probíhá proto diskuse, jakou cestou se vydat při jeho revizi. Tato konference se zaměří na revizi fiskálních pravidel EU. Neopomine však ani širší analýzu opatření EU a bude se zabývat vhodností centrální fiskální kapacity a inovativními opatřeními opírajícími se o úplné přepracování stávajícího fiskálního rámce.

NOVINKA – Veškeré záznamy, přednášky a prezentace najdete zde.

AKCE | 28. ledna 2020

EFB ECFIN

Spolu s vysoce postavenými zástupci MMF, OECD a ECB se Evropská fiskální rada zúčastnila debaty na téma „Fiskální pravidla v Evropě: jejich podoba a prosazování“, kterou uspořádalo generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti Evropské komise v Bruselu. 

AKCE | 15. ledna 2020

EFB icon

V Evropské fiskální radě se uvolnila jedna členská pozice. Související výzva k vyjádření zájmu byla zveřejněna v Úředním věstníku: 2020/C 13/08

AKCE | 17. ledna 2020

EFB EVENT 17012020

Na akci pořádané Evropským parlamentem v Bruselu hovořil vedoucí sekretariátu Evropské fiskální rady Martin Larch k zástupcům vnitrostátních parlamentů členských zemí.

AKCE | 11. prosince 2019

Workshop of the ECON committee of the European Parliament

© Evropská unie Union 2019 – EP/fotograf

Niels Thysgesen byl jedním ze členů skupiny odborníků pozvaných na seminář hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu, který se zabýval možnostmi, jak zjednodušit Pakt o stabilitě a růstu: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/192044/Draft_programme_WS_on_SGP_simplification-original.pdf

AKCE | 18. listopadu 2019

EFB 18 November event

Mateusz Szczurek a Martin Larch se v Praze setkali s představiteli nejmladší nezávislé vnitrostátní fiskální instituce v EU – Národní rozpočtové rady České republiky. Schůzka se uskutečnila za přispění Zastoupení Evropské komise a nabídla příležitost pro velmi plodnou výměnu názorů a zkušeností.

AKCE | 15. listopadu 2019

15 November 2019 EFB Event

Profesor Roel Beetsma, člen Evropské fiskální rady, se 15. listopadu 2019 zúčastnil diskuse o studii Oliviera Blancharda o fiskální politice v prostředí nízkých úrokových sazeb. Diskuse proběhla v rámci výroční vědecké konference pořádané Generálním ředitelství EK pro hospodářské a finanční záležitosti.  

AKCE | 24. září 2019

Event 24 09 2019

Dne 24. září představil předseda Evropské fiskální rady profesor Niels Thygesen v Evropském parlamentu v Bruselu posouzení obecné orientace fiskální politiky v eurozóně pro rok 2020.

AKCE | 14. září 2019

EFB 14092019 event

Dne 14. září 2019 se předseda Evropské fiskální rady Niels Thygesen zúčastnil neformálního zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) v Helsinkách a představil zde nejnovější zprávu na téma účinnosti fiskálních pravidel EU.

AKCE | 8. července 2019

EFB event 09 July 2019

Dne 8. července se předseda Evropské fiskální rady prof. Niels Thygesen zúčastnil zasedání ministrů financí eurozóny v Bruselu. Představil a projednal posouzení obecné orientace fiskální politiky v eurozóně pro rok 2020. Prof. Thygesen se před zasedáním setkal s předsedou Euroskupiny Máriem Centenem.

AKCE EFB | 25. června 2019

250620119 efb event

Dne 25. června 2019 Evropská fiskální rada zveřejnila posouzení obecné orientace fiskální politiky v eurozóně pro rok 2020. Rada dospěla k závěru, že v hospodářství, které by mělo fungovat na úrovni svého potenciálu, je pro eurozónu jako celek v roce 2020 vhodné neutrální nastavení fiskální politiky.

AKCE EFB | 28. února 2019

First Workshop by the European Fiscal Board

Dne 28. února 2019 se v Bruselu konal první seminář Evropské fiskální rady. Cílem bylo sdílet osvědčené postupy v zájmu dlouhodobého zvýšení efektivity mezinárodních finančních institucí.

Externí akce

AKCE | 4.-5. února 2019

Meeting MS Lisbon OECDNetwork
copyright OECD

Ve dnech 4.-5. února 2019 se člen EFB Mateusz Szczurek zúčastnil 11. výročního zasedání sítě organizace OECD, jež sdružuje státní úředníky odpovědné za rozpočet a zástupce nezávislých fiskálních institucí (PBO-IFIs), které proběhlo v Lisabonu. Zasedání bylo jedinečnou příležitostí představit práci EFB mezinárodnímu publiku a sdílet osvědčené postupy se zástupci ostatních nezávislých fiskálních institucí.

AKCE | 28. listopadu 2018

EFB 28 November 2018 event

Ve čtvrtek 28. listopadu 2018 prezentoval předseda EFB prof. Niels Thygesen v Lucemburku Výroční zprávu EFB za rok 2018 v rámci Evropského mechanismu stability.

AKCE | 22. listopadu 2018

efb-bruegel.png

Dne 22. listopadu 2018 prezentoval předseda Evropské fiskální rady prof. Niels Thygesen ekonomickému think-tanku Bruegel sídlícímu v Bruselu výroční zprávu za rok 2018. Videozáznam z akce je k dispozici na stránkách organizace Bruegel.

AKCE | 22. listopadu 2018

eff-ep.jpg

Dne 22. listopadu 2018 představila členka sekretariátu Evropské fiskální rady Eloïse Orseauová v Evropském parlamentu na schůzi se zástupci parlamentních správ jednotlivých členských zemí výroční zprávu za rok 2018. Cílem tohoto setkání bylo posílit spolupráci jednotlivých parlamentů zemí EU a prohloubit pomocí výměny osvědčených postupů vzájemné porozumění s ohledem na proces evropského semestru.

AKCE | 3.-4. července 2018

Event - 3-4 July 2018 - Seoul

Ve dnech 3.-4. července 2018 se člen EFB Mateusz Szczurek zúčastnil 10. výročního zasedání sítě organizace OECD, jež sdružuje státní úředníky odpovědné za rozpočet a zástupce nezávislých fiskálních institucí (PBO-IFIs), které proběhlo v Soulu. Zasedání bylo jedinečnou příležitostí představit práci EFB mezinárodnímu publiku a sdílet osvědčené postupy se zástupci ostatních nezávislých fiskálních institucí.

AKCE | 2. července 2018

EFB event 2 July 2018

Dne 2. července 2018 představil předseda Evropské fiskální rady prof. Niels Thygesen ekonomickému think-tanku Bruegel sídlícímu v Bruselu nejnovější zprávu rady.

AKCE | 18. června 2018

EFB event 18 June 2018

Dne 18. června představila Evropská fiskální rada tisku svou nejnovější zprávu. Zpráva obsahuje vyhodnocení makroekonomické situace a prognózu budoucího vývoje v eurozóně a dále nezávislé doporučení o obecném směřování fiskální politiky v prostoru s jednotnou měnou. Součástí zprávy je i diskuse na téma optimalizace fiskální architektury hospodářské a měnové unie.

AKCE | 10. května 2018

Roel Beetsma

Dne 10. května 2018 se Evropská fiskální rada účastnila závěrečné konference týkající se výzkumného projektu ADEMU, jež se konala v Evropském univerzitním institutu ve Florencii. Cílem projektu ADEMU je přehodnotit celkový rámec fiskální a měnové politiky EU, zvláště pak eurozóny. Roel Beetsma, člen Evropské fiskální rady a profesor ekonomie na Amsterodamské univerzitě, byl pozván, aby pohovořil v rámci polického panelu na téma Nového fiskálního a měnového rámce hospodářské a měnové unie. Plán předsedů orgánů EU z roku 2018.

AKCE | 12. dubna 2018

EFB event 12 April

Dne 12. dubna 2018 se profesor Niels Thygesen, předseda Evropské fiskální rady, setkal v Lisabonu s předsedou Euroskupiny a portugalským ministrem financí Máriem Centenem. V týž den měl rovněž možnost pohovořit s členy nezávislé portugalské fiskální rady.

AKCE | 22. března 2018

EFB event 22 March 2018

Dne 22. března 2018 se zástupci Evropské fiskální rady zúčastnili 20. ročníku setkání organizovaného italskou centrální bankou Banca d'Italia na téma veřejných financí, konkrétně „Fiskální výzvy pro eurozónu: institucionální a politická řešení“. Člen Evropské fiskální rady Roel Beetsma byl pozván k účasti na politickém panelu, který se věnoval stávajícímu fiskálnímu rámci EU. Panelové diskusi předcházela prezentace výroční zprávy Evropské fiskální rady za rok 2017.

Kontaktní údaje