Skip to main content

Sociální odpovědnost podniků

Činnost EU a jednotlivých členských států v oblasti propagace sociální odpovědnosti podniků, zlepšování environmentálních norem v obchodní sféře.

Politiky a iniciativy v oblasti sociální odpovědnosti podniků

Organizace a sítě podporující podniky v aktivitách zaměřených na sociální odpovědnost, sociálně odpovědné investice, řízení souvisejících aktivit.

Zdroje

Přehled politik a iniciativ zemí EU v oblasti sociální odpovědnosti podniků, analýzy EU zaměřené na tuto oblast. 

Sociální odpovědnost podniků v EU 
Definice sociální odpovědnosti podniků stanovená Evropskou komisí, principy a pokyny pro zřízení sociálně odpovědných aktivit podniků, strategie Komise v této oblasti, související dokumenty a statistiky.

Strategie Evropské komise v oblasti sociální odpovědnosti podniků

Environmentální iniciativy pro podniky

Systém EU pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS), požadavky a výhody systému EMAS, EMAS pro malé podniky, vnitrostátní orgány vydávající certifikaci EMAS.

Jak získat certifikaci EMAS

Řízení systému EMAS, EMAS v evropských orgánech, související publikace a statistiky, jak se přihlásit do systému EMAS a jak vyhledat registrované organizace.  

Systém EMAS – environmentální řízení podniků a audit pro organizace

Součástí sociální odpovědnosti podniků je dodržování požadavků na ekologičnost výrobků. Sociální odpovědnosti má však daleko širší rozsah.

EU product requirements

Politika EU v oblasti udržitelného rozvoje, globální obchod a udržitelný rozvoj, mezinárodní partneři, kritéria udržitelného rozvoje a sociální odpovědnosti v jednotlivých obchodních dohodách, hodnocení dopadu a udržitelnosti obchodních dohod.

Obchodní politika a udržitelný rozvoj