Skip to main content

Yritysten yhteiskuntavastuu

EU:n ja jäsenmaiden toimet, joilla pyritään edistämään yritysten yhteiskuntavastuuta ja parantamaan liiketoiminnan ympäristönormeja.

Yritysten yhteiskuntavastuu – toimintapolitiikat ja aloitteet

Yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvää toimintaa edistävät verkostot ja organisaatiot, sosiaalisesti vastuullinen sijoittaminen, yritysten yhteiskuntavastuun hallinto.

Resurssit

Tietoa yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvistä toimintapolitiikoista ja aloitteista EU-maissa. 

Yritysten yhteiskuntavastuu EU:ssa 
Miten komissio määrittelee yritysten yhteiskuntavastuun, toimien suuntaviivat ja periaatteet, komission strategia, asiakirjat ja tilastot.

Yritysten yhteiskuntavastuu – Euroopan komission strategia

Yritysten ympäristötoimia edistävät järjestelmät

Tietoa EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmästä (EMAS), vaatimukset ja hyödyt, EMAS pk-yrityksille, EMAS-todistuksia myöntävät kansalliset viranomaiset.

EMAS-sertifiointi

EMAS-järjestelmän hallinto, EMAS EU:n toimielimissä, järjestelmään rekisteröityminen, julkaisut ja tilastot, EMAS-järjestelmään rekisteröityneet organisaatiot. 

Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä organisaatioille (EMAS)

Yritysten yhteiskuntavastuuseen kuuluu tuotteiden ympäristöominaisuuksia koskevien vaatimusten noudattaminen. Yhteiskuntavastuu ulottuu kuitenkin paljon näitä vaatimuksia laajemmalle.

EU product requirements

Kestävää kehitystä tukeva EU:n politiikka maailmankaupassa, kansainväliset kumppanit, kestävän kehityksen kriteerit ja yritysten yhteiskuntavastuu kauppasopimuksissa, kauppasopimusten vaikutusten ja kestävyyden arviointi.

Kauppapolitiikka ja kestävä kehitys