Skip to main content

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

De EU en nationale activiteiten ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen, verbetering van de milieuprestaties van bedrijven.

MVO-beleid en -initiatieven

Netwerken en organisaties die bedrijven helpen met maatschappelijk verantwoord ondernemen, maatschappelijk verantwoord investeren, MVO-managementinitiatieven

Links

Herziening van het MVO-beleid en MVO-initiatieven in de EU-landen, EU-studies van MVO activiteiten 

MVO in de EU 
Hoe de Europese Commissie de grondbeginselen en richtsnoeren voor MVO vaststelt, MVO-strategie van de Commissie, documenten en statistieken.

MVO-strategie van de Europese Commissie

Milieu-initiatieven voor bedrijven

Over het milieubeheer- en milieuauditsysteem van de EU (EMAS), eisen en voordelen van EMAS, EMAS voor kleine bedrijven, nationale instanties die EMAS-certificaten afgeven.

EMAS-certificering aanvragen

EMAS-governance, EMAS bij de Europese instellingen, meedoen aan EMAS, publicaties en statistieken, organisaties zoeken die meedoen aan EMAS 

EMAS, een auditsysteem voor het milieubeleid van organisaties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent onder meer dat een bedrijf ervoor zorgt dat zijn producten aan de milieueisen voldoen. Maar maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt nog veel meer in.

EU product requirements

De EU-strategie voor duurzame ontwikkeling, wereldhandel en duurzame ontwikkeling, internationale partners, criteria voor duurzame ontwikkeling en MVO bij contracten tussen bedrijven, beoordeling van de impact en duurzaamheid van contracten tussen bedrijven.

Handelsbeleid en duurzame ontwikkeling