Gå til hovedindholdet

Virksomheders samfundsansvar

EU-aktiviteter og nationale aktiviteter til fremme af virksomhedernes samfundsansvar (CSR) og forbedring af deres miljøstandarder.

CSR-politikker og -initiativer

Læs mere om CSR-politikker, -initiativer og -styring i EU. Få adgang til hjælpeværktøjer, initiativer og undersøgelser vedrørende CSR. 

Virksomhedernes samfundsansvar i EU 

Find ud af, hvordan Europa-Kommissionen definerer CSR, og find retningslinjer og principper for CSR, Kommissionen strategi for CSR samt dokumenter og statistikker.

Europa-Kommissionens strategi for virksomhedernes samfundsansvar

Miljøinitiativer for virksomheder

Læs om EU's ordning for miljøstyring og miljørevision (EMAS), krav fra og fordele ved EMAS samt EMAS for små virksomheder og nationale myndigheder, som udsteder EMAS-certifikater.

Ansøg om EMAS-certificering

Få information om forvaltningen af EMAS, EMAS i de europæiske institutioner, tilmelding til EMAS' publikationer og statistikker samt EMAS-registrerede organisationer. 

EMAS – et revisionssystem for miljøpolitik til organisationer

En del af virksomhedernes samfundsansvar handler om at overholde miljøkrav til produkter. CSR omfatter dog langt mere end disse krav.

EU's produktkrav

Læs om EU's politik for bæredygtig udvikling, global handel og bæredygtighed, internationale partnere, kriterier for bæredygtig udvikling og CSR i de enkelte handelsaftaler samt konsekvensanalyser og bæredygtighedsanalyser af handelsaftaler.

Handelspolitik og bæredygtig udvikling