Skip to main content

Virksomheders sociale ansvar (VSA)

EU-aktiviteter og nationale aktiviteter til fremme af VSA og forbedring af virksomhedernes miljøstandarder.

VSA-politikker og -initiativer

Netværk og organisationer, som hjælper virksomheder med at engagere sig i VSA-aktiviteter, socialt ansvarlige investeringer og VSA-forvaltningsinitiativer.

Ressourcer

Gennemgang af VSA-politikker og -initiativer i EU-landene og EU-undersøgelser af VSA-aktiviteter. 

VSA i EU 
Find ud af, hvordan Europa-Kommissionen definerer VSA, og find retningslinjer og principper for VSA, Kommissionen strategi for VSA samt dokumenter og statistikker.

Europa-Kommissionens strategi for VSA

Miljøinitiativer for virksomheder

Læs om EU's ordning for miljøstyring og miljørevision (EMAS), EMAS' krav og fordele, EMAS for små virksomheder og nationale myndigheder, som udsteder EMAS-certifikater.

Ansøg om EMAS-certificering

Få information om forvaltningen af EMAS, EMAS i de europæiske institutioner og tilmeldingen til EMAS, og find publikationer og statistikker samt EMAS-registrerede organisationer. 

EMAS – et revisionssystem for miljøpolitik til organisationer

En del af virksomhedernes sociale ansvar handler om at overholde miljøkrav til produkter. Formålet med VSA strækker sig dog langt ud over disse krav.

EU product requirements

Læs om EU's politik for bæredygtig udvikling, global handel og bæredygtighed, internationale partnere, kriterier for bæredygtig udvikling og VSA i de enkelte handelsaftaler samt konsekvensanalyser og bæredygtighedsanalyser af handelsaftaler.

Handelspolitik og bæredygtig udvikling