Skip to main content
Logotip Europske komisije

Evaluacija projekata razvojne suradnje

Komisija evaluira svoje projekte razvojne suradnje kako bi poboljšala odgovornost i učinkovitost.

Pregled

Europska komisija ima dugogodišnje iskustvo u evaluaciji svojih projekata razvojne suradnje. Komisija uviđa da je evaluacija njezinih intervencija ključna kako bi njezina uloga u razvojnoj suradnji bila učinkovitija.

Dionici u području razvojne pomoći i šira javnost zahtijevaju veću transparentnost suradnje Europske unije sa zemljama u razvoju, što zahtijeva strožu kontrolu njezinih rezultata.

Stoga je važno da Komisija ima jasan i transparentan okvir za provođenje neovisne evaluacije.

Svrha evaluacije

Evaluacijom se ocjenjuje koliko rezultati javnog djelovanja odgovaraju utvrđenim ciljevima. Dvije su glavne svrhe:

  • saznati kako intervencije učiniti učinkovitijima: učenje iz iskustva pomaže pri razvijanju strategija, osmišljavanju projekata i pružanju pomoći
  • imati odgovornost prema dionicima u okviru programa i poreznim obveznicima: evaluacija doprinosi povećanju odgovornosti za korištenje resursa i dobivene rezultate usporedbom učinka pomoći s prvobitnim ciljevima.

Vrste evaluacije i odgovornosti

Europska komisija provodi evaluacije na različitim razinama:

  • Evaluacije projekata i programa: te se evaluacije odnose na pojedine intervencije. U njima se temeljito ispituje uspješnost projekata/programa, a saznanja se koriste za buduće djelovanje. Za njih su odgovorne delegacije EU-a ili operativna jedinica zadužena za projekt/program.
  • Strateške evaluacije: strateškim se evaluacijama ocjenjuju rezultati geografskih, sektorskih/tematskih politika i instrumenata tijekom duljeg razdoblja. Doprinose odgovornosti ocjenom kvalitete razvojne pomoći EU-a u cjelini i pružaju preporuke i pouke za oblikovanje politika i izradu programa. Provodi ih središnji odjel za evaluaciju u Glavnoj upravi za međunarodnu suradnju i razvoj, koji redovito objavljuje svoj program rada.