Skip to main content

Evaluarea proiectelor de cooperare pentru dezvoltare

Comisia își evaluează proiectele de cooperare pentru dezvoltare pentru a le îmbunătăți eficiența și pentru a garanta responsabilitatea.

Prezentare generală

Comisia Europeană are o experiență îndelungată în evaluarea proiectelor sale de cooperare pentru dezvoltare. Ea consideră că evaluarea intervențiilor sale este esențială pentru a le spori eficacitatea.

În prezent, actorii implicați în asistența pentru dezvoltare și publicul larg solicită o mai mare transparență a activităților de cooperare dintre Uniunea Europeană și țările în curs de dezvoltare, cu un control mai strict al rezultatelor acestor activități.

De aceea, Comisia trebuie să aibă un cadru clar și transparent pentru realizarea evaluărilor independente.

Scopul evaluărilor

Evaluările constau în examinarea rezultatelor acțiunilor publice, pentru a stabili dacă acestea se aliniază unor obiective prestabilite. Au două scopuri principale:

  • să învățăm să facem intervențiile și mai eficace – învățarea din experiență îi ajută pe cei care elaborează strategii, concep proiecte și implementează programele de asistență
  • să ne asumăm răspunderea în fața părților implicate în program și a contribuabililor – comparând performanțele programului/proiectelor de asistență cu obiectivele inițiale, putem vorbi despre utilizarea judicioasă a resurselor și despre rezultate concrete.

Tipuri de evaluări și responsabilități

Comisia Europeană efectuează evaluări la diferite niveluri:

  • Evaluări ale proiectelor și programelor: Aceste evaluări sunt efectuate la nivel de intervenție. Ele oferă o înțelegere aprofundată a performanțelor proiectului/programului și a lecțiilor de reținut pentru viitor. Sunt efectuate de delegațiile UE sau de unitatea operațională responsabilă de proiect/program.
  • Evaluări strategice:  Evaluările strategice examinează rezultatele politicilor la nivel de regiune geografică/sector/temă, precum și instrumentele aferente, de-a lungul unei perioade semnificative. Ele contribuie la responsabilizare, evaluând calitatea generală a asistenței pentru dezvoltare acordate de UE și furnizând recomandări și învățăminte pentru elaborarea de politici și programare. Sunt gestionate de unitatea centrală de evaluare a Direcției Generale Cooperare Internațională și Dezvoltare, care își publică regulat programul de lucru.