Skip to main content

Evaluering af udviklingssamarbejdsprojekter

Kommissionen evaluerer sine udviklingssamarbejdsprojekter for at forbedre ansvarligheden og effektiviteten.

Oversigt

Europa-Kommissionen har stor erfaring med evaluering af sine udviklingssamarbejdsprojekter. Kommissionen anerkender, at evaluering af dens foranstaltninger har afgørende betydning for at styrke Kommissionens rolle i udviklingssamarbejdet.

Interessenter inden for udviklingsbistand og den brede offentlighed kræver i dag større åbenhed om EU's samarbejde med udviklingslande, for at sikre øget kontrol med resultaterne af disse aktiviteter.

Det er derfor vigtigt, at Kommissionen har en klar og gennemsigtig ramme for gennemførelsen af uafhængige evalueringer.

Formålet med evalueringer

Evalueringer er vurderinger af resultaterne af offentlige foranstaltninger med det formål at kontrollere, at de stemmer overens med de fastlagte mål. Evalueringerne har to overordnede formål:

  • At lære at gøre foranstaltningerne mere effektive: Erfaringer hjælper dem, som udvikler strategier, udformer projekter og implementerer bistand
  • At udvise ansvarlighed over for de involverede i programmet og skatteyderne: Evalueringer hjælper med at forbedre ansvarligheden, hvad angår anvendelsen af ressourcer og de endelige resultater ved at sammenligne resultaterne med de oprindelige mål.

Typer af evaluering og ansvar

Europa-Kommissionen udfører evalueringer på forskellige niveauer:

  • Evalueringer af programmer og projekter: Disse evalueringer udføres på interventionsniveauet. De giver en indgående forståelse af projektets eller programmets resultater, og hvilke erfaringer der kan bygges på fremover. De varetages af EU's delegationer eller de operationelle enheder med ansvar for projekterne eller programmerne.
  • Strategiske evalueringer: Strategiske evalueringer vurderer resultaterne af geografiske, sektorspecifikke eller tematiske politikker og instrumenter over en længere periode. De er med til at sikre ansvarlighed ved at vurdere kvaliteten af EU's udviklingsbistand som helhed og komme med anbefalinger og videregive erfaringer til udformningen af politikker og programplanlægningen. De varetages af den centrale evalueringsenhed i Generaldirektoratet for Internationalt Samarbejde og Udvikling, som følger et arbejdsprogram.