Skip to main content

A fejlesztési együttműködési projektek értékelése

Az elszámoltathatóság és a hatékonyság javítása érdekében a Bizottság kiértékeli fejlesztési együttműködési projektjeit

Áttekintés

Az Európai Bizottságnak jelentős tapasztalata van a fejlesztési együttműködési projektjeinek értékelésében. Elismeri, hogy tevékenységeinek kiértékelése elengedhetetlen ahhoz, hogy a fejlesztési együttműködésben játszott szerepe minél hatékonyabb legyen.

A fejlesztési támogatás szereplői és a nagyközönség tagjai ma már elvárják, hogy az Európai Unió átláthatóbban működjön együtt a fejlődő országokkal, és ennek érdekében az uniós tevékenységek eredményét szigorúan ellenőrizni kell.

Fontos tehát, hogy a független értékelés céljaira egyértelmű és átlátható keret álljon a Bizottság rendelkezésére.

Az értékelés célja

Az értékelés során azt kell megvizsgálni, hogy az uniós intézkedések eredménye mennyire felel meg a kitűzött céloknak. Két fő rendeltetése:

  • az uniós fellépés hatékonyabbá tétele: a stratégiák kidolgozásában, a projektek megtervezésében és a támogatás megvalósításában részt vevők tanulhatnak a leszűrt tapasztalatokból, és
  • elszámolás a programban érdekeltek és az adófizetők felé: az értékelés (azaz a támogatás teljesítményének és az eredeti célkitűzéseknek az összehasonlítása) javítja az elszámoltathatóságot a források felhasználása és az elért eredmények terén.

Értékeléstípusok és felelősségi körök

Az Európai Bizottság különböző szintű értékeléseket végez:

  • Projekt- és programértékelés: A konkrét fellépés értékeléséről van szó, amely során a Bizottság teljes körű áttekintést kap az adott projekt/program teljesítményéről és a jövőben hasznosítható tapasztalatokról. Ez a típusú értékelés az uniós küldöttségek vagy a projektért/programért felelős operatív egység feladata.
  • Stratégiai értékelés: A földrajzi és ágazati/tematikus szakpolitikák eredményének és az eszközöknek a stratégiai értékelése, amely mindig egy hosszabb időtartamra vonatkozik. Ez a típusú értékelés hozzájárul az elszámoltathatósághoz, mivel az uniós fejlesztési támogatás egészének a minőségét vizsgálja, továbbá ajánlásokat és tanulságokat fogalmaz meg a szakpolitikák és a programok kidolgozásához. Az értékelést a Nemzetközi Együttműködés és a Fejlesztés Főigazgatóságának értékelésért felelős központi egysége végzi, amely munkaprogramot tesz közzé.