Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Réimsí gníomhaíochta an Aontais

Féadann an tAontas Eorpach gníomhú sna réimsí sin i gcás ina n-údaraíonn na Ballstáit an méid sin a dhéanamh, trí bhíthin chonarthaí an Aontais. Sonraítear sna conarthaí cé na réimsí inar féidir dlíthe a rith agus cé a bhfuil sé de chumhacht aige dlíthe a rith: an tAontas, rialtais na mBallstát nó an dá cheann acu.

3 phrionsabal

Is de réir na dtrí prionsabal anseo thíos a chinntear an chaoi agus na réimsí inar féidir leis an Aontas gníomhú:

  • prionsabal na tabhartha – níl d'údarás ag an Aontas ach an t-údarás a thugtar dó le Conarthaí an Aontais, conarthaí atá daingnithe ag na Ballstáit go léir
  • prionsabal na comhréireachta – ní féidir leis an Aontas dul thar an méid is gá a dhéanamh chun cuspóirí Chonarthaí an Aontais a bhaint amach
  • prionsabal na coimhdeachta – i réimsí inar féidir leis an Aontas agus na rialtais náisiúnta araon gníomhú, ní fhéadfaidh an tAontas gníomhaíochtaí a chur i gcrích ach amháin nuair a bheadh sin níos éifeachtaí

An tAontas Eorpach amháin a fhéadann reachtaíocht a dhéanamh

I réimsí áirithe is é an tAontas Eorpach amháin a fhéadann dlíthe a rith. Níl de ról ag na Ballstáit ach an dlí a chur i bhfeidhm, ach amháin i gcás ina n-údaraíonn an tAontas dóibh dlíthe áirithe a ghlacadh iad féin. Sna réimsí seo a leanas, tá inniúlachtaí eisiacha, mar a dtugtar orthu sna conarthaí, ag an Aontas:

Féadann an tAontas Eorpach nó na rialtais náisiúnta reachtaíocht a dhéanamh

I réimsí airithe, féadann an tAontas agus na Ballstáit ar aon dlíthe a rith. Ach ní fhéadann na Ballstáit an méid sin a dhéanamh ach amháin mura bhfuil dlíthe molta ag an Aontas cheana nó má tá sé beartaithe gan sin a dhéanamh. Sna réimsí seo a leanas, tá inniúlachtaí roinnte, mar a dtugtar orthu sna conarthaí, ag an Aontas:

Déanann na Ballstáit reachtaíocht, cúnamh an Aontais

I réimsí áirithe, ní fhéadann an tAontas ach tacú le gníomhaíocht na mBallstát nó í a chomhordú nó a chomhlánú. Ní fhéadann sé dlíthe a rith nó tionchar a imirt ar an gcumas atá ag na Ballstáit an méid sin a dhéanamh. Sna réimsí seo a leanas, tá inniúlachtaí tacaíochta, mar a dtugtar orthu sna conarthaí, ag an Aontas:

Tá ról ar leith ag an Aontas

I réimsí áirithe, tá an tAontas in ann, de bharr inniúlachtaí speisialta, ról faoi leith a ghlacadh nó dul thar an méid a cheadaítear de ghnáth faoi na conarthaí:

  • beartais eacnamaíocha agus fostaíochta a chomhordú
  • comhbheartas eachtrach agus slándála a shainiú agus a chur chun feidhme
  • an 'clásal solúbthachta', clásal a chuireann ar a chumas don Aontas, faoi réir coinníollacha dochta, gníomhú lasmuigh dá ghnáthréimsí freagrachta