Skip to main content

Komisjoni töökorraldus

Euroopa Komisjon koosneb osakondadest, mis tegelevad konkreetsete poliitikavaldkondadega. Osakondi juhivad komisjoni volinikud. Kogu komisjoni tööd juhib president. 

Poliitiline juhtimine

Komisjoni tööd juhivad 27 volinikku, keda koos kutsutakse kolleegiumiks. Ühiselt määratlevad nad komisjoni poliitilised ja strateegilised eesmärgid.

Uus volinike kolleegium nimetatakse ametisse iga viie aasta järel.

Poliitiline juhtimine

Osakonnad ja ametid

Komisjon koosneb eri poliitikavaldkondade eest vastutavatest osakondadest, mida nimetakse peadirektoraatideks. Peadirektoraadid kujundavad, rakendavad ja haldavad Euroopa Liidu poliitikat, õigusakte ja rahastamisprogramme. Lisaks sellele on komisjonil haldusküsimustega tegelevad talitused. Komisjoni erinevaid programme haldavad rakendusametid.

Komisjoni peadirektoraatide, talituste ja rakendusametite täielik loetelu.

Osakonnad ja ametid

Ühendkuningriigis asuvate ELi ametite üleviimine teistesse liikmesriikidesse

Komisjoni esindused

Komisjonil on esindused üle kogu maailma. Komisjoni Euroopa Liidus asuvad esindused vahendavad komisjoni seisukohti liikmesriikides. Neilt saavad kodanikud teavet, brošüüre, voldikuid ja materjale Euroopa Liidu toimimise kohta.

Väljaspool Euroopa Liitu asuvaid esindusi nimetatakse delegatsioonideks ning neid haldab Euroopa välisteenistus. Nad tegutsevad kooskõlas ELi huvide ja poliitikaga ning tegelevad mitmesuguste teavitusprogrammidega.

Siit leiate komisjoni esindused nii ELis kui ka kogu maailmas.

Kohalikud esindused