Skip to main content

Sådan er Kommissionen organiseret

Den er opdelt i afdelinger, der udvikler politikker inden for specifikke områder. Hver afdeling har en kommissær i spidsen. Den samlede Kommission arbejder under ledelse af formanden. 

Politisk ledelse

Kommissionen ledes af en gruppe på 27 kommissærer, der tilsammen kaldes "kommissærkollegiet". De bliver i fællesskab enige om Kommissionens strategier og politiske prioriteter.

Der udnævnes et nyt kommissærkollegium hvert 5. år.

Politisk ledelse

Afdelinger og agenturer

Kommissionen er organiseret i politiske afdelinger, de såkaldte generaldirektorater (GD'er), som er ansvarlige for forskellige politikområder. GD'erne udvikler, gennemfører og forvalter EU's politikker, love og støtteprogrammer. De såkaldte tjenestegrene varetager bestemte administrative spørgsmål. Endelig er der forvaltningsorganerne, der har ansvaret for de programmer, som Kommissionen har oprettet.

Liste over alle generaldirektorater, tjenestegrene og forvaltningsorganer.

Afdelinger og agenturer

Flytning af de EU-agenturer, der ligger i Storbritannien

Kommissionens kontorer

Kommissionen har kontorer i hele verden. Inden for EU er det repræsentationskontorerne, der fungerer som Kommissionens talerør i deres værtslande. Hos dem kan du få information om EU's aktiviteter og bestille brochurer, foldere og andet materiale.

EU's kontorer uden for EU, de såkaldte delegationer, forvaltes af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Det er deres opgave at fremme EU's interesser og politikker og varetage en lang række outreachprogrammer.

Find Kommissionens kontorer i EU og på verdensplan.

Lokale kontorer