Skip to main content

Komission organisaatio

Komissio on jaettu pääosastoihin, jotka vastaavat toimintapolitiikasta eri aloilla. Pääosastot toimivat komissaarien alaisuudessa. Koko komission toimintaa johtaa komission puheenjohtaja. 

Poliittinen johto

Komission poliittista työtä johtaa 27 komissaarin muodostama ryhmä, josta käytetään nimitystä kollegio. Komissaarit päättävät yhdessä komission poliittisista ja strategisista linjauksista.

Uusi komissaarien kollegio nimitetään tehtäväänsä joka viides vuosi.

Poliittinen johto

Komission osastot ja virastot

Komissio on jaettu pääosastoihin, jotka vastaavat toimintapolitiikasta eri aloilla. Ne suunnittelevat, toteuttavat ja hallinnoivat EU:n politiikkaa, lainsäädäntöä ja rahoitusohjelmia. Pääosastojen lisäksi komissiossa on palveluyksikköjä, joista kullakin on oma hallinnollinen vastuualueensa. Komission perustamia ohjelmia hallinnoidaan erillisissä toimeenpanovirastoissa.

Komission pääosastojen, palveluyksikköjen ja toimeenpanovirastojen luettelo:

Komission osastot ja virastot

Isossa-Britanniassa sijaitsevien EU-virastojen siirtäminen

Komission edustustot

Komissiolla on edustustoja eri puolilla maailmaa. EU-maissa sijaitsevat edustustot toimivat komission äänitorvina sijaintimaissaan. Edustustoista saa tietoa EU:n toimista, ja niiltä voi myös tilata esitteitä ja muuta tiedotusmateriaalia.

EU:n ulkopuolisissa maissa sijaitsevia edustustoja hallinnoi Euroopan ulkosuhdehallinto. Ne edustavat EU:ta kohdealueellaan ja osallistuvat monenlaisten paikallisten ohjelmien toteuttamiseen.

Komission edustustot EU-maissa ja EU:n ulkopuolella

Komission edustustot