Skip to main content

Cum este organizată Comisia

Comisia Europeană este formată din departamente care elaborează politici, sub direcția comisarilor. Colegiul comisarilor este condus de președintele Comisiei.

Conducerea politică

Activitățile Comisiei sunt coordonate de un grup format din 27 de comisari, cunoscut sub denumirea de „colegiu”. Acesta ia decizii cu privire la direcția politică și strategică a Comisiei.

Colegiul comisarilor este desemnat o dată la 5 ani.

Conducerea politică

Departamente și agenții

Comisia este organizată în trei tipuri de entități: departamente de politici, departamente de servicii și agenții executive. Departamentele de politici, denumite direcții generale (DG-uri), sunt responsabile pentru diferitele domenii de politică – mai exact, elaborează, implementează și gestionează politicile, normele și programele de finanțare ale UE. Departamentele de servicii se ocupă de anumite aspecte administrative. Agențiile executive gestionează programele instituite de către Comisie.

Lista completă a direcțiilor generale, a serviciilor și a agențiilor executive

Departamente și agenții

Mutarea agențiilor UE cu sediul în Regatul Unit

Reprezentanțele și delegațiile Comisiei

Comisia are birouri locale în fiecare stat membru, dar și în numeroase țări din afara Uniunii Europene. Birourile din statele membre se numesc reprezentanțe și sunt vocea Comisiei în țara gazdă. Vă puteți adresa unei reprezentanțe pentru a obține informații despre activitățile UE și pentru a comanda broșuri, pliante și alte materiale.

Birourile din afara UE, cunoscute sub numele de delegații, sunt gestionate de Serviciul European de Acțiune Externă. Ele au rolul de a promova interesele și politicile UE în alte țări, precum și de a derula o serie de programe de informare și asistență.

Găsiți biroul local al Comisiei într-un stat membru sau într-o țară terță.

Birouri locale

 

Departments and agencies

The Commission is organised into policy departments, known as Directorates-General (DGs), which are responsible for different policy areas. DGs develop, implement and manage EU policy, law, and funding programmes. In addition, service departments deal with particular administrative issues. Executive agencies manage programmes set up by the Commission.

Full list of DGs, service departments and executive agencies

Departments and agencies

Relocation of the UK-based EU agencies

Commission offices

The Commission has offices throughout the world. Inside the EU, representation offices act as the Commission’s voice in their host country. Here you can find information about EU activities, and order brochures, leaflets and other materials.

Offices outside the EU, known as delegations, are managed by the European External Action Service. They help promote EU interests and policies as well as undertake a variety of outreach programmes.

Find Commission offices in the EU and worldwide.

Local offices