Skip to main content

Jaká je organizační struktura Komise

Evropská komise se dělí na útvary, které tvoří politiky pro konkrétní oblasti. V čele každého těchto útvarů stojí komisař. Komise jako celek působí pod vedením předsedy. 

Politické vedení

Komisi vede skupina 27 komisařů, která se také označuje jako „kolegium“. Komisaři společně rozhodují o politickém a strategickém směřování Unie.

Nová Komise je jmenována vždy na pět let.

Politické vedení

Útvary a agentury

Komise je rozdělena do politických útvarů nazývaných generální ředitelství (GŘ), která jsou odpovědná za jednotlivé oblasti politiky. Generální ředitelství vytvářejí, provádět a spravují politiku EU, její právní předpisy a programy financování. Kromě politických útvarů existují útvary odpovědné za služby. Ty se zabývají konkrétními správními činnostmi. Řízením programů, které Komise vytvořila, se zabývají výkonné agentury.

Útvary a agentury

Úplný seznam generálních ředitelství, útvarů a výkonných agentur

Místní zastoupení Evropské komise

Místní zastoupení Komise existují po celém světě. Zastoupení Komise zvyšují povědomí o činnostech Komise a sledují vývoj veřejného mínění v zemích EU. Zde najdete informace týkající se činností EU a brožur, letáky a jiné materiály, které si můžete objednat.

Kanceláře mimo EU se nazývají delegace a spadají pod Evropskou službu pro vnější činnost. Prosazují zájmy a politiky Unie a rozvíjejí řadu informačních činností a iniciativ.

Místní zastoupení

Zastoupení a delegace EU

Departments and agencies

The Commission is organised into policy departments, known as Directorates-General (DGs), which are responsible for different policy areas. DGs develop, implement and manage EU policy, law, and funding programmes. In addition, service departments deal with particular administrative issues. Executive agencies manage programmes set up by the Commission.

Full list of DGs, service departments and executive agencies

Departments and agencies

Relocation of the UK-based EU agencies

Commission offices

The Commission has offices throughout the world. Inside the EU, representation offices act as the Commission’s voice in their host country. Here you can find information about EU activities, and order brochures, leaflets and other materials.

Offices outside the EU, known as delegations, are managed by the European External Action Service. They help promote EU interests and policies as well as undertake a variety of outreach programmes.

Find Commission offices in the EU and worldwide.

Local offices