Skip to main content
ĢenerāldirektorātsMOVE

Mobilitāte un transports

Šī Komisijas ģenerāldirektorāta pārziņā ir ES politika attiecībā uz mobilitāti un transportu. 

Jaunumi

Šī dienesta jaunumi

Pienākumi

Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāts izstrādā un īsteno Komisijas politiku šādā jomā:

Transports

Pamatuzdevums

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma — pārskats par rezultātiem, kas iestādes mērogā sasniedzami kārtējā gadā

Stratēģiskais plāns — dienesta stratēģija, mērķi 2020.–2024. gadam

Vadības plāns — prognozētie dienesta rezultāti, aktivitātes un resursi kārtējam gadam

Gada darbības pārskats — dienesta paveiktais un iepriekšējā gadā izmantotie resursi

Vadība un organizācija

10 NOVEMBRIS 2022
Mobility and Transport - Organisation chart
English
(PDF)
Lejupielādēt

Kontaktinformācija

Informatīvais dienests “Europe Direct”

  • jums var sniegt ziņas un dokumentus par Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta darbu,
  • kā arī praktiskus padomus par problēmām, kas var rasties, izmantojot tiesības, kas jums ir kā ES pilsonim.

Zvaniet uz bezmaksas tālruņa numuru 00800 6 7 8 9 10 11 no jebkuras vietas ES – mēs arī jums atzvanām – vai aizpildiet saziņas veidlapu.

Ja ir citi jautājumi:

Nosaukums
Directorate-General for Mobility and Transport
E-pasts
Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11 (Komisijas centrālais tālrunis)
Pasta adrese
Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāts, European Commission, 1049 Brussels, Beļģija