Skip to main content
Ard-stiúrthóireachtMOVE

Soghluaisteacht agus Iompar

Is faoi chúram na hArd-Stiúrthóireachta seo atá beartas an Aontais Eorpaigh maidir le soghluaisteacht agus iompar. 

An scéala is déanaí

Nuacht ón Ard-Stiúrthóireacht seo

Freagrachtaí

Is é AS MOVE a fhorbraíonn agus a chuireann i gcrích beartais an Choimisiúin maidir le:

Iompar

Ráiteas misin

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forléargas ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An plean straitéiseach – straitéis agus cuspóirí na roinne don tréimhse 2020-2024

An plean bainistíochta – réamhaisnéis i leith aschuir, ghníomhaíochtaí, agus acmhainní na roinne sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – an méid a bhain an roinn amach agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe seo

Ceannaireacht agus eagrúchán

10 SAMHAIN 2022
Mobility and Transport - Organisation chart
English
(PDF)
Íoslódáil

Teagmháil

Trí Lárionad Teagmhála Europe Direct is féidir teacht ar an méid seo a leanas:

  • eolas agus doiciméid faoi ghníomhaíochtaí Ard-Stiúrthóireacht na Soghluaisteachta agus an Iompair;
  • comhairle faoi fhadhbanna praiticiúla a bhaineann le do chearta mar shaoránach de chuid an Aontais a fheidhmiú.

Glao ar an uimhir shaorghlao 00800 6 7 8 9 10 11 ó áit ar bith san Aontas, iarr orainn glaoch a chur ar ais ort nó líon isteach an fhoirm theagmhála.

Má tá fadhb de chineál eile agat, glaoigh ar:

Ainm
Ard-Stiúrthóireacht na Soghluaisteachta agus an Iompair
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11 (Lasc-chlár an Choimisiúin)
Seoladh poist
Ard-Stiúrthóireacht na Soghluaisteachta agus an Iompair, An Coimisiún Eorpach, 1049 An Bhruiséil, An Bheilg