Skip to main content
Direttorat ġeneraliMOVE

Mobbiltà u Trasport

Id-dipartiment tal-Kummissjoni responsabbli għall-politika tal-UE dwar il-mobilità u t-trasport. 

L-aktar reċenti

Aħbarijiet minn dan id-dipartiment

Responsabbiltajiet

Id-DĠ MOVE jiżviluppa u jwettaq il-politiki tal-Kummissjoni dwar:

Trasport

Mandat tal-missjoni

Pjanijiet u rapporti

Programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni - ħarsa ġenerali fuq ir-riżultati tal-istituzzjoni kollha għas-sena kurrenti

Pjan strateġiku - strateġija tad-dipartiment, objettivi għall-2016-2020

Pjan ta’ maniġment - outputs imbassrin tad-dipartiment, attivitajiet, riżorsi għas-sena kurrenti.

Rapport ta’ attività annwali - twettiq tad-dipartiment, riżorsi użati matul is-sena preċedenti

Tmexxija u organizzazzjoni

10 NOVEMBRU 2022
Mobility and Transport - Organisation chart
English
(PDF)
Iddawnlowdja

Kuntatt

Iċ-Ċentru ta' Kuntatt ta' Europe Direct se

  • jagħtik informazzjoni u dokumentazzjoni dwar l-attivitajiet tad-Direttorat Ġenerali għall-Mobilità u t-Trasport;
  • joffrilek pariri dwar problemi prattiċi marbuta mal-eżerċizzju tad-drittijiet tiegħek bħala ċittadin tal-UE.

Ċempel in-numru tat-telefown bla ħlas 00800 6 7 8 9 10 11 minn kullimkien fl-UE, iċċempel lura, jew imla l-formola ta’ kuntatt.

Għal kwistjonijiet oħra:

Isem
Directorate-General for Mobility and Transport
Email
Numru tat-telefown
+32 2 299 11 11 (is-switchboard tal-Kummissjoni)
Indirizz postali
Id-Direttorat Ġenerali għall-Mobbiltà u t-Trasport, European Commission, 1049 Brussels, Belgium