Skip to main content
Generalni direktoratMOVE

Mobilnost in promet

Ta služba Evropske komisije je pristojna za politiko EU na področju mobilnosti in prometa. 

Aktualno

Novice te službe

Pristojnosti

Generalni direktorat za mobilnost in promet pripravlja in izvaja politike Evropske komisije na področju:

Promet

Izjava o poslanstvu

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Strateški načrt – strateški načrt službe, cilji za obdobje 2020–2024

Načrt upravljanja – predvidena realizacija, dejavnosti, viri za tekoče leto

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Vodstvo in organiziranost

10 NOVEMBER 2022
Mobility and Transport - Organisation chart
English
(PDF)
Prenesi

Kontakt

Center za stike Europe Direct

  • zagotavlja informacije in dokumentacijo o dejavnostih Generalnega direktorata za mobilnost in promet;
  • nudi nasvete o praktičnih težavah v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic, ki jih imate kot državljan/-ka EU.

Pokličite brezplačno telefonsko številko 00800 6 7 8 9 10 11 od koder koli v EU, zaprosite za povratni klic ali izpolnite kontaktni obrazec.

Za druga vprašanja:

Ime
Generalni direktorat za mobilnost in promet
E-pošta
Telefonska številka
+32 22991111 (telefonska centrala Komisije)
Poštni naslov
Generalni direktorat za mobilnost in promet, Evropska komisija, 1049 Bruselj, Belgija