Skip to main content
GeneraldirektoratMOVE

Transport och rörlighet

Det här generaldirektoratet ansvarar för EU:s transportpolitik. 

Aktuellt

Nyheter från avdelningen

Ansvarsområden

Generaldirektoratet tar fram och genomför kommissionens initiativ på följande områden:

Transporter

Vårt uppdrag

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Strategisk plan – avdelningens strategi och mål för 2020–2024

Förvaltningsplan – avdelningens förväntade resultat och planerade initiativ och resurser för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

Ledning och organisation

10 NOVEMBER 2022
Mobility and Transport - Organisation chart
English
(PDF)
Ladda ner

Kontakt

Europa direkts kontaktcentrum

  • kan ge dig information och dokumentation om generaldirektoratets verksamhet
  • hjälper dig med praktiska problem med dina rättigheter som EU-medborgare.

Ring gratisnumret 00800 6 7 8 9 10 11 från hela EU, be oss ringa upp dig eller fyll i kontaktformuläret.

Om du har andra frågor kontakta oss här:

Namn
Generaldirektoratet för transport och rörlighet
E-post
Telefon
+32 2 299 11 11 (kommissionens växel)
Postadress
Generaldirektoratet för transport och rörlighet, Europeiska kommissionen, 1049 Bryssel, Belgien