Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Генерална дирекцияMOVE

Мобилност и транспорт

Това ведомство на Комисията отговаря за политиката на ЕС в областта на мобилността и транспорта. 

Актуално

Новини от това ведомство

Отговорности

ГД „Мобилност и транспорт“ разработва и провежда политиките на Комисията в следната област:

Транспорт

Мисия

Планове и доклади

Работна програма на Комисията — преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Стратегически план — стратегия на ведомството с цели за 2020—2024 г.

План за управление — предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността — постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Ръководство и организация

10 НОЕМВРИ 2022
Mobility and Transport - Organisation chart
English
(PDF)
Изтегляне

Контакт

Центърът за контакт Europe Direct:

  • предоставя информация и документация относно генерална дирекция „Мобилност и транспорт“;
  • предлага съвети относно практически проблеми във връзка с упражняването на вашите права като гражданин на ЕС.

Обадете се на безплатния телефонен номер 00800 6 7 8 9 10 11 от всяка точка на ЕС, поискайте ние да ви се обадим или попълнете формуляра за контакт.

За други въпроси:

Име
Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“
Електронен адрес
Телефонен номер
+32 2 299 11 11 (тел. централа на Комисията)
Пощенски адрес
Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“, European Commission, 1049 Brussels, Бeлгия