Skip to main content
Generálne riaditeľstvoMOVE

Mobilita a doprava

Tento útvar Komisie je zodpovedný za politiku EÚ v oblasti mobility a dopravy. 

Aktuality

Aktuality z tohto útvaru

Povinnosti

GR MOVE pripravuje a uskutočňuje politiky Komisie v týchto oblastiach:

Doprava

Vyhlásenie o poslaní

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Strategický plán – stratégia a ciele útvaru na roky 2020 – 2024

Plán riadenia – plánované výstupy, činnosti a zdroje útvaru na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Vedenie a organizácia

10 NOVEMBER 2022
Mobility and Transport - Organisation chart
English
(PDF)
Stiahnuť

Kontakt

Kontaktné centrum Europe Direct vám poskytne

  • informácie a dokumenty týkajúce sa činností Generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu,
  • poradenstvo v súvislosti s praktickými problémami spojenými s uplatňovaním vašich práv ako občana EÚ.

Volajte na bezplatnú telefonickú linku 00800 6 7 8 9 10 11 z ktorejkoľvek krajiny EÚ, požiadajte nás, aby sme vám zavolali, alebo nám píšte prostredníctvom kontaktného formulára:

V prípade ďalších otázok volajte na:

Meno/Názov
Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+ 32 22991111 (telefónna ústredňa Komisie)
Poštová adresa
Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu, Európska komisia, 1049 V Bruseli, Belgicko