Skip to main content
Directoraat-generaalMOVE

Mobiliteit en Vervoer

Dit departement van de Commissie is verantwoordelijk voor het EU-beleid op het gebied van mobiliteit en vervoer. 

Nieuws

Nieuws van dit departement

Verantwoordelijkheden

DG MOVE zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid betreffende:

Vervoer

Missieverklaring

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie: overzicht van alle taken voor dit jaar

Strategisch plan: strategie van dit departement en doelstellingen voor 2020-2024

Beheersplan: doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag: resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Leiding en organisatie

10 NOVEMBER 2022
Mobility and Transport - Organisation chart
English
(PDF)
Downloaden

Contact

Het Europe Direct-contactcentrum:

  • bezorgt u informatie en documenten over de activiteiten van het directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer
  • geeft u advies over praktische problemen in verband met uw rechten als EU-burger

Bel het gratis nummer 00800 6 7 8 9 10 11 ongeacht waar in de EU, laat ons u terugbellen of stuur ons het contactformulier.

Voor overige zaken:

Naam
Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer
E-mail
Telefoonnummer
+32 2 299 11 11 (telefooncentrale Commissie)
Postadres
Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer, Europese Commissie, 1049 Brussel, België