Skip to main content
PeadirektoraatMOVE

Liikuvus ja transport

See komisjoni üksus vastutab ELi liikuvus- ja transpordipoliitika eest. 

Viimati lisatud

Selle osakonna uudised

Vastutusala

Liikuvuse ja transpordi peadirektoraat töötab välja komisjoni poliitikastrateegiaid ja viib neid ellu järgmistes valdkondades:

Transport

Eesmärkide ja ülesannete kirjeldus

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade kogu institutsiooni jooksva aasta eesmärkidest

Strateegiline kava – osakonna strateegia, eesmärgid aastateks 2020–2024

Majandamiskava – osakonna prognoositud väljundid, tegevused ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – osakonna saavutused ja eelmisel aastal kasutatud ressursid

Juhtkond ja struktuur

10 NOVEMBER 2022
Mobility and Transport - Organisation chart
English
(PDF)
Laadige alla

Kontaktandmed

Europe Directi kontaktkeskuse kaudu saate

  • teavet ja dokumente liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi tegevuse kohta;
  • nõuandeid praktiliste probleemide kohta, mis ELi kodanikel oma õiguste kasutamisel võivad tekkida.

Telefoninumbrile 00800 6 7 8 9 10 11 saab helistada tasuta kõikjalt EList, võite lasta meil endale tagasi helistada või täita kontaktvormi.

Muud küsimused:

Nimi
Liikuvuse ja transpordi peadirektoraat
E-post
Telefoninumber
+32 2 299 11 11 (komisjoni keskjaam)
Postiaadress
Liikuvuse ja transpordi peadirektoraat, Euroopa Komisjon, 1049 Brüssel, Belgia