Skip to main content
Generální ředitelstvíMOVE

Mobilita a doprava

Toto generální ředitelství Evropské komise je odpovědné za politiku týkající se mobility a dopravy. 

Novinky

Aktuality tohoto útvaru

Oblast činnosti

GŘ MOVE vytváří a provádí politiku Komise týkající se:

Doprava

Prohlášení

Plány a zprávy

Pracovní program Evropské komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Strategický plán – strategie útvaru, cíle na období 2020–2024

Plán řízení – předpokládané výstupy útvaru, jeho aktivity a zdroje na daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Vedení a organizace

10 LISTOPAD 2022
Mobility and Transport - Organisation chart
English
(PDF)
Stáhnout

Kontakt

Kontaktní středisko Europe Direct

  • vám poskytne informace a dokumenty týkající se činnosti generálního ředitelství pro mobilitu a dopravu
  • nabízí poradenství ohledně praktických problémů spojených s uplatňováním vašich práv jako občana EU

Z kterékoli země Unie volejte bezplatné telefonní číslo 00800 6 7 8 9 10 11 nebo vyplňte kontaktní formulář a my vám také můžeme zavolat zpět.

Ohledně ostatní otázek:

Jméno/Název
Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu
E-mail
Telefonní číslo
+32 22 99 11 11 (ústředna Komise)
Poštovní adresa
Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu, Evropská komise, 1049 Brusel, Belgie