Skip to main content
GeneraldirektoratGD JUST

Retlige Anliggender og Forbrugere

Denne afdeling i Kommissionen er ansvarlig for EU's politik vedrørende retlige anliggender, forbrugerrettigheder og ligestilling mellem kvinder og mænd.

Seneste nyt

Nyheder fra denne afdeling

Ansvarsområder

Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere udvikler og gennemfører Kommissionens politikker for:

Retfærdighed og grundlæggende rettigheder

Forbrugere

Kommissionens prioriteter omfatter den europæiske grønne pagt, en digital fremtid, en økonomi, der tjener alle, og en styrkelse af det europæiske demokrati.

Læs mere om de finansieringsmuligheder og politikområder, der støttes af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere.

Planer og rapporter

Kommissionens arbejdsprogram – oversigt over resultatmålene for alle institutioner for indeværende år

Strategisk plan – afdelingens strategi og mål for perioden 2020-2024

Ledelsesplan – detaljerede målsætninger, aktiviteter og ressourcer for indeværende år

Årlig aktivitetsrapport – afdelingens resultater og anvendte ressourcer i det foregående år

Ledelse og organisation

11 JANUAR 2023
Justice - Organisation Chart
English
(555.93 KB - PDF)
Download

Kontakt

Navn
Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere
Telefonnummer
+32 2 299 11 11 (Kommissionens omstilling)
Postadresse
Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere, Europa-Kommissionen, 1049 Bruxelles, Belgien