Skip to main content
Generalni direktoratJUST

Pravosodje in potrošniki

Ta služba Komisije je pristojna za politiko EU na področju pravosodja, pravic potrošnikov in enakosti spolov.

Aktualno

Novice te službe

Pristojnosti

Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike razvija in izvaja politike Komisije na naslednjih področjih:

pravosodje in temeljne pravice

potrošniki

Prednostne naloge Evropske komisije so evropski zeleni dogovor, digitalna prihodnost, gospodarstvo za ljudi ter spodbujanje in krepitev evropske demokracije.

Več o možnostih financiranja in področjih politike, ki jih podpira Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike.

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Strateški načrt – strateški načrt službe, cilji za obdobje 2020–2024

Načrt upravljanja – predvidena realizacija, dejavnosti, viri za tekoče leto

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Vodstvo in organiziranost

1 FEBRUAR 2023
Justice - Organisation Chart
English
(556.95 KB - PDF)
Prenesi

Kontakt

Ime
Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike
Telefonska številka
+32 22991111 (telefonska centrala Komisije)
Poštni naslov
Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike, Evropska komisija, 1049 Bruselj, Belgija