Skip to main content
PeadirektoraatJUST

Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat

See komisjoni struktuuriüksus vastutab ELi poliitika eest õigusküsimuste, tarbijaõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas.

Viimati lisatud

Peadirektoraadi uudised

Ülesanded

Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat töötab välja ja viib ellu komisjoni poliitikat järgmistes valdkondades:

Õigusküsimused ja põhiõigused

Tarbijad

Euroopa Komisjoni prioriteetide hulka kuuluvad Euroopa roheline kokkulepe, Euroopa digituleviku kujundamine, inimeste hüvanguks toimiv majandus ning Euroopa demokraatia edendamine ja tugevdamine.

Uuri lähemalt, millised on õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi toetatavad rahastamisvõimalused ja poliitikavaldkonnad.

Plaanid ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Strateegiline kava – peadirektoraadi strateegia ja eesmärgid ajavahemikuks 2020–2024

Majandamiskava – peadirektoraadi prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Aasta tegevusaruanne – peadirektoraadi saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Juhtkond ja struktuur

1 VEEBRUAR 2023
Justice - Organisation Chart
English
(556.95 KB - PDF)
Laadige alla

Kontaktandmed

Nimi
Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat
Telefoninumber
+ 32 2 299 11 11 (komisjoni keskjaam)
Postiaadress
Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat, Euroopa Komisjon, 1049 Brüssel, Belgia