Skip to main content
Ard-stiúrthóireachtJUST

Ceartas agus Tomhaltóirí

Is faoi chúram na hArd-Stiúrthóireachta seo atá beartas an Aontais Eorpaigh um cheartas, cearta tomhaltóirí agus comhionannas inscne.

An scéala is déanaí

Nuacht ón Ard-Stiúrthóireacht seo

Freagrachtaí

Is é an Ard-Stiúrthóireacht um Cheartas agus Tomhaltóirí a fhorbraíonn agus a chuireann i gcrích beartais an Choimisiúin maidir leis an méid seo a leanas:

An ceartas agus cearta bunúsacha

Tomhaltóirí

I measc thosaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh tá an Comhaontú Glas don Eoraip, todhchaí dhigiteach, geilleagar a fhóireann do dhaoine agus daonlathas na hEorpa a chur chun cinn agus a neartú.

Faigh tuilleadh eolais faoi dheiseanna maoiniúcháin agus réimsí beartais a dtacaíonn an Ard-Stiúrthóireacht um Cheartas agus Tomhaltóirí leo.

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forbhreathnú ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An plean straitéiseach – straitéis agus cuspóirí na roinne don tréimhse 2020–2024

An plean bainistíochta – réamhaisnéis i leith aschuir, ghníomhaíochtaí, agus acmhainní na roinne sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – an méid a bhain an roinn amach agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe seo

Ceannaireacht agus eagrúchán

1 FEABHRA 2023
Justice - Organisation Chart
English
(556.95 KB - PDF)
Íoslódáil

Teagmháil

Ainm
An Ard‑Stiúrthóireacht um Cheartas agus Tomhaltóirí
Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11 (Lasc-chlár an Choimisiúin)
Seoladh poist
Ard-Stiúrthóireacht um Cheartas agus Tomhaltóirí, An Coimisiún Eorpach, 1049 Bruxelles/an Bhrúiséil, An Bheilg