Skip to main content
Generálne riaditeľstvoJUST

Spravodlivosť a spotrebitelia

Tento útvar Komisie je zodpovedný za politiku EÚ v oblasti spravodlivosti, práv spotrebiteľov a rodovej rovnosti.

Aktuality

Aktuality z tohto útvaru

Povinnosti

Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov vypracováva a realizuje politiky Komisie v oblasti:

Spravodlivosť a základné práva

Spotrebitelia

Medzi priority Európskej komisie patrí Európska zelená dohoda, digitálna budúcnosť, hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, ako aj podpora a posilnenie európskej demokracie.

Informácie o možnostiach financovania a oblastiach politiky podporovaných GR pre spravodlivosť a spotrebiteľov.

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Strategický plán – stratégia a ciele útvaru na roky 2020 – 2024

Plán riadenia – plánované výstupy, činnosti a zdroje útvaru na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Vedenie a organizácia

11 JANUÁR 2023
Justice - Organisation Chart
English
(555.93 KB - PDF)
Stiahnuť

Kontakt

Meno/Názov
Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov
Telefónne číslo
+ 32 22991111 (telefónna ústredňa Komisie)
Poštová adresa
Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov, Európska komisia, 1049 Brusel, Belgicko