Direct naar de inhoud
Directoraat-generaalJUST

Justitie en Consumentenzaken

Het directoraat-generaal Justitie van de Europese Commissie is verantwoordelijk voor het EU-beleid op het gebied van justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid.

Nieuws

Nieuws van dit departement

Verantwoordelijkheden

Het directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken zorgt voor de beleidsontwikkeling en -uitvoering betreffende:

Justitie en grondrechten

Consumentenzaken

De prioriteiten van de Europese Commissie zijn onder andere de Europese Green Deal, een digitale toekomst, een economie die werkt voor de mensen, en bevordering en versterking van de Europese democratie.

Lees meer over financieringsmogelijkheden en beleidsterreinen die worden ondersteund door het directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken.

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie: overzicht van alle taken voor dit jaar

Strategisch plan: strategie van dit departement en doelstellingen voor 2020-2024

Beheersplan: doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag: resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Leiding en organisatie

3 APRIL 2024
Justice - Organisation Chart

Contact

Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken

Naam
Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken
Telefoonnummer
+32 2 299 11 11 (telefooncentrale Commissie)
Postadres
Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken, Europese Commissie, 1049 Brussel, België