Skip to main content
ĢenerāldirektorātsTiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts

Tiesiskums un patērētāji

Šis Komisijas ģenerāldirektorāts ir atbildīgs par ES politiku tiesiskuma, patērētāju un dzimumu līdztiesības jomā.

Jaunumi

Šī dienesta jaunumi

Pienākumi

Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts izstrādā un īsteno Komisijas politiku šādās jomās:

tiesiskums un pamattiesības,

patērētāji.

Eiropas Komisijas prioritātes ir Eiropas zaļais kurss, digitālā nākotne, ekonomika, kas darbojas cilvēku labā, Eiropas demokrātijas veicināšana un stiprināšana.

Uzziniet vairāk par iespējām saņemt finansējumu un politikas jomām, kuras atbalsta Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts.

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, kas iestādes mērogā sasniedzami kārtējā gadā

Stratēģiskais plāns – dienesta stratēģija, mērķi 2020.–2024. gadam

Vadības plāns — prognozētie dienesta rezultāti, pasākumi un resursi kārtējam gadam

Gada darbības pārskats - dienesta paveiktais, iepriekšējā gadā izmantotie resursi

Vadība un organizācija

1 FEBRUĀRIS 2023
Justice - Organisation Chart
English
(556.95 KB - PDF)
Lejupielādēt

Kontaktinformācija

Nosaukums
Directorate-General for Justice and Consumers
Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11 (Komisijas centrālais tālrunis)
Pasta adrese
Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts, Eiropas Komisija, 1049 Bruxelles/Brussel, Beļģija