Skip to main content
FőigazgatóságJUST

Jogérvényesülés és fogyasztópolitika

Ez a bizottsági szervezeti egység felelős a jogérvényesüléssel, a fogyasztói jogokkal és a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos uniós szakpolitikáért.

Aktualitások

A szervezeti egység hírei

Feladatok

A Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság a Bizottságon belül a következő területekkel kapcsolatos szakpolitikákat dolgozza ki és hajtja végre:

Jogérvényesülés és alapvető jogok

Fogyasztóvédelem

Az Európai Bizottság prioritásai közé tartozik az európai zöld megállapodás megvalósítása, a digitális átállás végrehajtása, az emberközpontú gazdaság megalapozása, valamint az európai demokrácia védelme és megerősítése.

Ha szeretne részletesebben tájékozódni a Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság felelősségi körébe tartozó szakpolitikai területekről és az e területeken kínált finanszírozási lehetőségekről, látogasson el erre az oldalra.

Tervek és jelentések

A Bizottság munkaprogramja – a tárgyévben intézményi szinten teljesítendő feladatok

Stratégiai terv – a főigazgatóság 2020–2024-es időszakra szóló stratégiája és célkitűzései

Irányítási terv – a főigazgatóság tárgyévre prognosztizált eredményei és tevékenységei, valamint a tárgyévben rendelkezésre álló erőforrásai

Éves tevékenységi jelentés – a főigazgatóság által az előző évben elért eredmények és felhasznált erőforrások

Vezetés és szervezeti felépítés

1 FEBRUÁR 2023
Justice - Organisation Chart
English
(556.95 KB - PDF)
Letöltés

Kapcsolat

Név
Directorate-General for Justice and Consumers
Telefonszám
+32 2 299 11 11 (a Bizottság központi hívószáma)
Postai cím
Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság, European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium