Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Генерална дирекцияJUST

ГД „Правосъдие и потребители“

Тази генерална дирекция на Комисията отговаря за политиките на ЕС в областта на правосъдието, правата на потребителите и равенството между половете.

Актуално

Новини от това ведомство

Отговорности

Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ разработва и провежда политиките на Комисията в областта на:

Правосъдие и основни права

Крайни потребители

Приоритетите на Европейската комисия включват Европейския зелен пакт, изграждане на цифрово бъдеще, икономика, която работи за хората, и насърчаване и укрепване на европейската демокрация.

Научете повече за възможностите за финансиране и областите на политиката, подкрепяни от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“.

Планове и доклади

Работна програма на Комисията — преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Стратегически план – стратегия на ведомството с цели за 2020 – 2024 г.

План за управление – предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността — постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Ръководство и организация

1 ФЕВРУАРИ 2023
Justice - Organisation Chart
English
(556.95 KB - PDF)
Изтегляне

Контакт

Име
Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“
Телефонен номер
+32 2 299 11 11 (телефонна централа на Комисията)
Пощенски адрес
Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“, Европейска комисия, 1049 Брюксел, Бeлгия