Skip to main content
Generalinis direktoratasJUST

Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas

Šis Komisijos padalinys atsakingas už ES teisingumo, vartotojų teisių ir lyčių lygybės politiką.

Naujienos

Šio padalinio naujienos

Atsakomybės sritys

Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas rengia ir vykdo tokių sričių Komisijos politiką:

Teisingumas ir pagrindinės teisės

Vartotojai

Europos Komisijos prioritetai yra Europos žaliasis kursas, skaitmeninė ateitis, žmonėms tarnaujanti ekonomika, Europos demokratijos skatinimas ir stiprinimas.

Daugiau informacijos apie Teisingumo ir vartotojų reikalų GD remiamas galimybes gauti finansavimą ir politikos sritis

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – padalinio 2020–2024 m. strategija ir tikslai

Valdymo planas – numatomi padalinio rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Vadovybė ir organizacinė struktūra

1 VASARIS 2023
Justice - Organisation Chart
English
(556.95 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Directorate-General for Justice and Consumers
Telefono numeris
+32 2 299 11 11 (Komisijos operatorius)
Pašto adresas
Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas, European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija