Skip to main content
Generální ředitelstvíGŘ JUST

Spravedlnost a spotřebitelé

Toto generální ředitelství Evropské komise je odpovědné za politiku EU v oblasti spravedlnosti, práv spotřebitelů a rovnosti žen a mužů.

Novinky

Aktuality tohoto útvaru

Oblast činnosti

Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele připravuje a provádí politiku Komise týkající se:

Spravedlnost a základní práva

Spotřebitelé

Mezi priority Evropské komise patří Zelená dohoda pro Evropu, digitální budoucnost, ekonomika ve prospěch lidí, podpora a posilování evropské demokracie.

Další informace o možnostech financování a oblastech politiky podporovaných Generálním ředitelstvím pro spravedlnost a spotřebitele

Plány a zprávy

Pracovní program Evropské komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Strategický plán – strategie útvaru, cíle na období 2020–2024

Plán řízení – předpokládané výstupy útvaru, jeho aktivity a zdroje na daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Vedení a organizace

1 ÚNOR 2023
Justice - Organisation Chart
English
(556.95 KB - PDF)
Stáhnout

Kontakt

Jméno/Název
Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele
Telefonní číslo
+32 22 99 11 11 (ústředna Komise)
Poštovní adresa
Generální ředitelství pro spravedlnost, Evropská komise, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgie