Skip to main content

Hranice a bezpečnosť

Čím sa zaoberá Komisia

Európska bezpečnostná stratégia a stratégia vnútornej bezpečnosti slúžia na riadenie úsilia o vytvorenie bezpečnejšej Európy prostredníctvom boja proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti a posilnenia spolupráce v oblasti presadzovania práva, riadenia hraníc, civilnej ochrany a zvládania katastrof.

Ciele

  • predchádzanie terorizmu a boj proti nemu vrátane fenoménu zahraničných bojovníkov
  • účinnejší boj proti medzinárodnej organizovanej trestnej činnosti prehĺbením cezhraničnej policajnej spolupráce
  • zlepšenie konkurencieschopnosti európskeho bezpečnostného priemyslu v záujme bezpečnosti
  • posilnenie a koordinácia kontroly vonkajších hraníc EÚ

Čo robia ostatné inštitúcie EÚ v oblasti hraníc a bezpečnosti