Skip to main content

Uitgaven en ontvangsten van de EU 2014-2020

Interactief overzicht met de uitgaven en ontvangsten van de EU voor de periode 2014-2020 per jaar en per land.

EU-uitgaven en -ontvangsten 2021-2027

Voor gegevens over het meerjarig financieel kader 2021-2027

Het onderstaande interactieve overzicht bevat informatie over de uitgaven en ontvangsten in verband met het meerjarig financieel kader 2014-2020. De gegevens (ook voor eerdere langetermijnbegrotingen) kunt u desgewenst onderaan de pagina downloaden. Meer informatie over het meerjarig financieel kader

De getoonde gegevens bevatten de retroactieve gevolgen van het eigenmiddelenbesluit van 2014. Meer informatie

De getoonde bedragen dienen uitsluitend voor presentatiedoeleinden. Elke formele verwijzing naar begrotingsgegevens moet zijn gebaseerd op officiële begrotingsdocumenten en -verslagen.

Gebruik van de tabbladen

Klik op een van de drie tabbladen (“Overview”, “Spending” en “Revenue”) om te wisselen van afbeelding. U kunt de filters (bv. jaar, land) gebruiken om een of meerdere waarden te zien. Uw huidige selectie verschijnt in de blauwe balk: u kunt erop klikken om wijzigingen aan te brengen of op “x” klikken om de selectie te verwijderen. Al naargelang uw huidige selectie kunnen niet alle opties in het filter beschikbaar zijn: als het niet lukt om een waarde te kiezen, verschijnt deze in een donkergrijze achtergrond.

De huidige selectie kunt u downloaden door op de knop “Download the selected data” in het diagram te klikken.

Retroactieve gevolgen van het eigenmiddelenbesluit

Het eigenmiddelenbesluit van 2014 (EMB 2014, Besluit 2014/335/EU) is op 1 oktober 2016 in werking getreden en geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 na de voltooiing van het ratificatieproces door alle EU-lidstaten in september 2016. Als gevolg van deze late vaststelling werden de nationale bijdragen van de EU-lidstaten en de traditionele eigen middelen (TEM) voor de jaren 2014 en 2015 aanvankelijk berekend op basis van het eigenmiddelenbesluit van 2007 (EMB 2007). Om een stabielere ontwikkeling te tonen, werden deze nationale bijdragen in 2016 aan het nieuwe eigenmiddelenbesluit 2014 (EMB 2014) aangepast, alsof zij met ingang van 1 januari 2014 hadden gegolden. Het retroactieve gevolg is geïntegreerd in de informatie over de nationale bijdrage en over de traditionele eigen middelen (TEM) van het gedeelte over ontvangsten in het interactieve overzicht. Onderstaande Excel-overzichtstabellen bevatten voor de jaren 2014 en 2015 gegevens met en zonder actualisering met terugwerkende kracht.

Downloaden

28 SEPTEMBER 2022
EU spending and revenue - Data 2000-2021
English
(958.86 KB - XLSX)
Downloaden
29 MAART 2021
EU spending and revenue - Data 2000-2020 with retro-active impact of the 2014 own resources decision
English
(968.6 KB - XLSX)
Downloaden

Gegevens over de jaren vóór 2000 zijn beschikbaar in het financieel verslag 2008.

Voordelen van het EU-lidmaatschap

De EU-begroting is geen spel waarbij winst voor de één een verlies voor de ander betekent. Het EU-lidmaatschap biedt iedereen voordelen: van reizen zonder grenzen en betaalbare internationale telefoongesprekken tot een gecoördineerde EU-aanpak van de COVID-19-pandemie en de gevolgen daarvan. Alle EU-lidstaten profiteren van de deelname aan de interne markt, een gezamenlijke aanpak van migratie, terrorismebestrijding en klimaat, en betere wegen, gemoderniseerde overheidsdiensten en geavanceerde medische behandelingen.

De vraag welke uitgaven aan welke lidstaten ten goede komen, is per definitie een ontoereikende indicator voor de voordelen van deelname aan ons gedeelde Europese project of de toegevoegde waarde van de EU-begroting. Bovenstaande boekhoudkundige voordelen maken slechts een klein deel uit van de algemene voordelen van het EU-lidmaatschap. Uitgaven die maar naar één lidstaat lijken te gaan, kunnen verschillende of alle lidstaten ten goede komen door de sterke spill-over van EU-uitgaven, of betrekking hebben op een Europees openbaar goed waar gedeelde financiering voor nodig is.

Zie ook Voordelen van de EU-begroting