Направо към основното съдържание

Разходи и приходи на ЕС за периода 2014—2020 г.

Интерактивна диаграма, показваща разходите и приходите на ЕС за периода 2014—2020 г. по години и по държави.

Разходи и приходи на ЕС за периода 2021—2027 г.

За данни във връзка с многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г., вижте

На интерактивната диаграма по-долу е представена информацията за разходите и приходите по многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г. Данните са достъпни за изтегляне в долната част на страницата (също и за предишни дългосрочни бюджети). Повече информация за МФР е достъпна тук.

Показаните данни включват действието със задна дата на Решението за собствените ресурси от 2014 г. Щракнете тук за повече информация.

Сумите са показани само с информационна цел. Всяко официално позоваване на бюджетна информация следва да се основава на официални бюджетни документи и доклади.

Как се използва

Щракнете върху един от трите раздела („Преглед“, „Разходи“ и „Приходи“), за да ги визуализирате. Можете да използвате филтрите (напр. година, държава), за да изберете една или повече стойности, които да бъдат показани. Избраното от вас съдържание е показано в синята лента: щракнете върху него, за да го промените, или върху „x“, за да го премахнете. В зависимост от съдържанието, което сте избрали, не всички опции може да са налични във филтъра: ако не е възможно да се избере дадена стойност, тя се появява на тъмносив фон.

Избраното от вас съдържание може да бъде изтеглено, като щракнете върху бутона „Изтегляне на избраните данни“ в диаграмата.

Действие със задна дата на Решението за собствените ресурси

Решението за собствените ресурси от 2014 г. (РСР 2014, Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г.) влезе в сила на 1 октомври 2016 г. с обратна сила от 1 януари 2014 г. след приключването на процеса на ратификация от всички държави от ЕС през септември 2016 г. Поради това късно приемане националните вноски на държавите от ЕС и традиционните собствени ресурси (ТСР) за 2014 г. и 2015 г. първоначално бяха изчислени въз основа на Решението за собствените ресурси от 2007 г. (РСР 2007). Затова през 2016 г. те бяха преобразувани по приложимите правила в новото Решение за собствените ресурси от 2014 г. (РСР от 2014 г.), все едно че са били прилагани от 1 януари 2014 г., за да се покаже по-стабилно развитие. Действието със задна дата е включено в раздела за националните вноски и в раздела за традиционните собствени ресурси (ТСР) на приходната част на интерактивната диаграма. В обзорните таблици в Excel по-долу са представени данни със и без актуализация със задна дата за 2014 г. и 2015 г.

Изтегляне

31 ЮЛИ 2023 Г.
EU spending and revenue - Data 2000-2022
29 MАРТ 2021 Г.
EU spending and revenue - Data 2000-2020 with retro-active impact of the 2014 own resources decision

Данни за годините преди 2000 г. са достъпни във финансовия отчет за 2008 г.

Ползи от членството в ЕС

Бюджетът на ЕС не е игра, в която има победители и победени. Всички печелят от членството в ЕС, като се радват на пътуване без граници, телефонни обаждания на достъпни цени от чужбина и координирани действия на ЕС в отговор на пандемията от коронавирус и последиците от нея. Всички държави от ЕС имат полза от това да бъдат част от единния пазар, да се справят заедно с предизвикателствата на миграцията и да се борят с тероризма и изменението на климата, както и да се ползват от по-добри пътища, модернизирани обществени услуги и авангардно медицинско лечение.

Разпределението на разходите между държавите членки по определение не е съвършено, тъй като не отразява предимствата на участието в нашия общ европейски проект или добавената стойност на бюджета на ЕС. Посочените по-горе ползи обхващат само малка част от общите предимства на членството в ЕС. Разходите, които изглеждат насочени само към дадена държава членка, могат да бъдат от полза за няколко или всички от тях, като се имат предвид силните странични въздействия на разходите на ЕС, или да са свързани с европейски обществен интерес, който изисква споделено финансиране.

Вж. също ползите от бюджета на ЕС