Skip to main content

Kas ir datu aizsardzības iestādes?

Atbilde

Datu aizsardzības iestādes ir neatkarīgas publiskas iestādes, kuras, īstenojot izmeklēšanas un korektīvās pilnvaras, uzrauga datu aizsardzības tiesību akta piemērošanu. Tās sniedz ekspertu padomus datu aizsardzības jautājumos un izskata sūdzības, kas iesniegtas par Vispārīgās datu aizsardzības regulas un attiecīgo valsts tiesību aktu pārkāpumiem. Katrā ES dalībvalstī ir viena šāda iestāde.

Galvenais kontaktpunkts, kurā varat vērsties ar jautājumiem par datu aizsardzību, ir tās ES dalībvalsts datu aizsardzības iestāde, kurā atrodas jūsu uzņēmums/organizācija. Tomēr, ja jūsu uzņēmums/organizācija datu apstrādi veic dažādās ES dalībvalstīs vai ir daļa no tādu uzņēmumu grupas, kuri atrodas dažādās ES dalībvalstīs, iespējams, šis galvenais kontaktpunkts būs datu aizsardzības iestāde citā ES dalībvalstī.

Atrodiet savu valsts datu aizsardzības iestādi tiešsaistē.

Atsauces