Skip to main content

Co jsou to úřady pro ochranu osobních údajů?

Odpověď

Úřady pro ochranu osobních údajů jsou nezávislé veřejné orgány, které díky své vyšetřovací a nápravné pravomoci dohlížejí na uplatňování právních předpisů týkajících se ochrany údajů. Tyto úřady poskytují odborné poradenství ohledně otázek souvisejících s ochranou údajů a vyřizují podané stížnosti kvůli porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů a příslušných vnitrostátních právních předpisů. V každém členském státě EU takový úřad existuje.

Obecně platí, že hlavním kontaktním místem pro otázky týkající se ochrany údajů je úřad pro ochranu osobních údajů v tom členském státě EU, v níž má vaše společnost/organizace sídlo. Nicméně pokud vaše společnost/organizace zpracovává údaje v jiných členských státech EU nebo je součástí skupiny společností usazených v jiných členských státech EU, může být tímto hlavním kontaktním místem úřad pro ochranu osobních údajů v jiném členském státě EU.

Najděte si vnitrostátní úřad pro ochranu osobních údajů online.

Odkazy