Skip to main content

Mitä ovat tietosuojaviranomaiset?

Vastaus

Tietosuojaviranomaiset ovat riippumattomia julkisia viranomaisia, jotka valvovat tietosuojalainsäädännön soveltamista ja joilla on valtuudet ryhtyä tutkinta- ja korjaustoimiin. Ne tarjoavat asiantuntija-apua tietosuoja-asioissa ja käsittelevät yleisen tietosuoja-asetusten ja olennaisten kansallisten lakien rikkomista koskevia valituksia. Jokaisessa EU-maassa on yksi tietosuojaviranomainen.

Pääasiallinen yhteyspiste tietosuojakysymyksissä on sen EU-maan tietosuojaviranomainen, jossa yrityksesi/ organisaatiosi toimii. Jos yrityksesi/ organisaatiosi kuitenkin käsittelee tietoja eri EU-maissa tai on osa eri EU-maissa toimivien yritysten konsernia, pääasiallinen yhteyspiste voi olla toisessa EU-maassa.

Löydä oman maasi tietosuojaviranomainen verkosta.

Viitteet