Skip to main content

Kas yra duomenų apsaugos institucijos (DAI)?

Atsakymas

DAI yra nepriklausomos valdžios institucijos, kurios pasinaudodamos savo tyrimo įgaliojimais ir įgaliojimais imtis taisomųjų veiksmų prižiūri duomenų apsaugos teisės aktų taikymą. Jos teikia ekspertinius patarimus duomenų apsaugos klausimais ir nagrinėja skundus dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento bei atitinkamų nacionalinių įstatymų pažeidimo. Duomenų apsaugos institucija yra kiekvienoje ES valstybėje narėje.

Pagrindinis duomenų apsaugos klausimams skirtas informacijos punktas yra ES valstybės narės, kurioje įsikūrusi jūsų įmonė ar organizacija, DAI. Tačiau jeigu jūsų įmonė ar organizacija tvarko duomenis skirtingose ES valstybėse narėse arba priklauso įmonių, įsteigtų skirtingose ES valstybėse narėse, grupei, galima kreiptis į kitos valstybės narės DAI.

Raskite savo nacionalinę duomenų apsaugos instituciją internete

Nuorodos