Skip to main content

Čo sú to úrady na ochranu údajov?

Odpoveď

Úrady na ochranu údajov sú verejné orgány, ktoré prostredníctvom právomocí vyšetrovania a nápravy dohliadajú na uplatňovanie právnych predpisov o ochrane údajov. Poskytujú odborné poradenstvo o otázkach ochrany údajov a vybavujú sťažnosti, ktoré boli predložené proti porušeniam všeobecného nariadenia o ochrane údajov a príslušných vnútroštátnych právnych predpisov. V každom členskom štáte EÚ je jeden takýto orgán.

Vo všeobecnosti je hlavným kontaktným miestom pre otázky o ochrane údajov úrad na ochranu údajov v členskom štáte EÚ, v ktorom sídli vaša spoločnosť/organizácia. Ak však vaša spoločnosť/organizácia spracúva údaje v rôznych členských štátoch EÚ alebo patrí do skupiny spoločností zriadených v rôznych členských štátoch EÚ, toto hlavné kontaktné miesto môže byť úrad na ochranu údajov v inom členskom štáte EÚ.

Nájdite na internete svoj úrad na ochranu údajov.

Odkazy