Skip to main content

Czym są organy ochrony danych (OOD)?

Odpowiedź

Organy ochrony danych to niezależne organy publiczne posiadające uprawnienia do prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz uprawnienia naprawcze, które pełnią nadzór nad stosowaniem przepisów o ochronie danych. Zajmują się specjalistycznym doradztwem w zakresie ochrony danych i rozpatrywaniem skarg przeciwko naruszeniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i stosownych przepisów krajowych. W każdym państwie członkowskim UE znajduje się jeden taki organ.

Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku pytań dotyczących ochrony danych rolę głównego punktu kontaktowego pełni OOD znajdujący się w państwie członkowskim UE, w którym dana firma/organizacja ma siedzibę. Jeśli jednak firma/organizacja przetwarza dane w różnych państwach członkowskich UE lub należy do grupy podmiotów z różnych państw członkowskich UE, głównym punktem kontaktowym może być OOD z innego państwa członkowskiego UE.

Wyszukaj online organ ochrony danych w swoim kraju.

Odnośniki