Skip to main content

Mis on andmekaitseasutused?

Vastus

Andmekaitseasutused on uurimis- ja parandusvolitustega sõltumatud avaliku sektori asutused, kes tegelevad andmekaitseseaduse kohaldamise järelevalvega. Nad annavad ekspertnõuandeid andmekaitsega seotud küsimustes ning käsitlevad isikuandmete kaitse üldmääruse ja asjaomaste siseriiklike õigusaktide rikkumistega seotud kaebusi. Igas ELi liikmesriigis on üks andmekaitseasutus.

Üldiselt on andmekaitsega seotud küsimustes peamine kontaktpunkt andmekaitseasutus selles ELi liikmesriigis, kus teie organisatsioon tegutseb. Kui teie organisatsioon tegeleb andmetöötlusega erinevates ELi liikmesriikides või kuulub erinevates ELi liikmesriikides asuvate tegevuskohtadega kontserni, võib peamiseks kontaktpunktiks olla teises riigis asuv andmekaitseasutus.

Leidke veebi kaudu oma riiklik andmekaitseasutus.

Viited