Skip to main content

Vad är dataskyddsmyndigheter?

Svar

Dataskyddsmyndigheter är oberoende offentliga myndigheter som, genom utövande av sina utredande och korrigerande befogenheter, övervakar tillämpningen av dataskyddslagstiftningen. De tillhandahåller expertutlåtanden i dataskyddsfrågor och hanterar klagomål som rör brott mot den allmänna dataskyddsförordningen och relevant nationell lagstiftning. Det finns en dataskyddsmyndighet i varje medlemsstat i EU.

Den främsta kontaktpunkten för frågor om dataskydd är i princip dataskyddsmyndigheten i den medlemsstat i EU  där ditt företag/din organisation är baserad. Om ditt företag/din organisation behandlar uppgifter i olika medlemsstater i EU eller ingår i en koncern som är etablerad i olika medlemsstater i EU, kan den främsta kontaktpunkten emellertid finnas i en annan medlemsstat i EU.

Hitta din nationella dataskyddsmyndighet online

Referenser