Skip to main content
Logotip Europske komisije

Što su tijela za zaštitu podataka (TZP-ovi)?

Odgovor

TZP-ovi su neovisna javna tijela koja nadgledaju, putem istražnih i korektivnih ovlasti, primjenu zakona o zaštiti podataka. Pružaju stručno savjetovanje o pitanjima zaštite podataka i rješavaju pritužbe podnesene zbog kršenja Opće uredbe o zaštiti podataka te mjerodavnih nacionalnih zakona. U svakoj državi članici EU-a postoji jedan TZP.

Općenito, glavna kontaktna točka za pitanja o zaštiti podataka jest TZP u državi članici EU-a u kojoj vaše društvo/organizacija ima poslovni nastan. No, ako društvo/organizacija obrađuje podatke u drugim državama članicama  EU-a ili je dio grupe društava osnovanih u različitim zemljama EU-a, glavna kontaktna točka može biti TZP u drugoj državi članici EU-a.

Pronađite svoje nacionalno tijelo za zaštitu podataka na internetu.

Upućivanja